VIII. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945–1975 II. A KÖLTÉSZET

Teljes szövegű keresés

VIII. kötet A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
1945–1975
II. A KÖLTÉSZET
Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében
Szerkesztő bizottság
BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY,
SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI MIKLÓS
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986
I. KÖTET
Szerkesztette
BÉLÁDI MIKLÓS
A szerkesztő munkatársai
RÓNAY LÁSZLÓ
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986
A szerkesztésben közreműködtek
POMOGÁTS BÉLA
R. TAKÁCS OLGA
Írták
BATA IMRE, BÉLÁDI MIKLÓS, B. NAGY LÁSZLÓ, BODNÁR GYÖRGY, CSŰRÖS MIKLÓS, ERDŐDY EDIT, FENYŐ ISTVÁN, FÜLÖP LÁSZLÓ, ILLÉS LÁSZLÓ, KENYERES ZOLTÁN, KIS PINTÉR IMRE, KISS FERENC, KISS MIHÁLY, M. RÓNA JUDIT, POMOGÁTS BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, R. TAKÁCS OLGA, TVERDOTA GYÖRGY
Az 53-as nemzedék című fejezet munkaközösségének tagjai: Bata Imre, Erdődy Edit, Pomogáts Béla, Rónay László.
A szocialista mozgalom vonzásában, A Tűz-tánc költői és A hatvanas évek költői című fejezet munkaközösségének tagjai: Bata Imre, Erdődy Edit, Kovács Sándor Iván, Kulcsár Szabó Ernő, Pomogáts Béla, Rónay László, R. Takács Olga, Tverdota György.
A bibliográfiákat készítette: Botka Ferenc, R. Takács Olga.
A névmutató Ruttkay Helga munkája.
Lektorok
ILLÉS ENDRE
KIRÁLY ISTVÁN
ISBN 963 05 2815 0 (Összkiadás)
ISBN 963 05 4107 6 (II. kötet)
ISBN 963 05 4304 4 (II/1. kötet)
© Akadémiai kiadó, Budapest 1986
Printed in Hungary
Munkánk befejezése után annak áldozatos irányítója, Béládi Miklós, az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztályának vezetője elhunyt. Emlékét e kötetünk is megőrzi.
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT