Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Cs. Szabó László: Angol barokk líra. Mk 1946. 687–696. – Szigeti József: Marxizmus és írói szabadság. Válasz Vas István "Irodalom és marxizmus" című cikkére. Mk 1946. 392–398. – Kálnoky László: Kettős örvény. Vig 1947. 505–508. – Keszi Imre: Vas István: Kettős örvény. Szabad Nép 1947. 42. sz. – Lengyel Balázs: Négy arckép. Újh 1947. 4. sz. 156–166. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 158–174. – Lukács György: Megjegyzések egy irodalmi vitához. Forum 1947. 581–583. és L. Gy.: Új magyar kultúráért. 1948. 90–93. és L. Gy.: Magyar irodalom – magyar kultúra. 1970. 451–454. – Makay Gusztáv: Egy költő keresztmetszete. Diár 1947. 4. sz. 171–172. – Rába György: Kettős örvény. Ttáj 1947. 6–7. sz. 93. és 8–9. sz. 84–85. – Rónay György: Kettős örvény. Mk 1947. 525–527. – Szemlér Ferenc: Levél költők címére. Utunk 1947. 15. sz. – Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. Forum 1947. 737–762. (Vas Istvánról: 756–759.) és Sz. J.: Irodalmi tanulmányok. 1959. 212–218.– Sz. J. (Szigeti József): Vas István: Kettős örvény. TársSzle 1947. 749. – Vajda Endre: Kettős örvény. Nagyv 1947. 9. sz. 10. – V. E. (Vészi Endre): Kettős örvény. Nszava 1947. jún. 11. – Zelk Zoltán: Vas István: Kettős örvény. Szab 1947. 131. sz. – Czibor János: Vas István. Vál 1948. 476–480. – Kristó Nagy István: Kettős örvény. Puszták Népe 1948. 1. sz. 75–76. – Sőtér István: Költői arcképek. Vál 1948. 764–765. és S. I.: Négy nemzedék. 1948. 186. és S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 282–283. – Fodor József: Római pillanatok. Világ 1949. 1093. – Lengyel Balázs: Római pillanatok. Csill 1949. 15. sz. 58–60. – Sík Sándor: Vas István: Római pillanat. Vig 1949. 68–69. – Juhász Ferenc: Hét tenger éneke. ÚH 1955. 12. sz. 58–59. és J. F.: Mit tehet a költő? 1967. 57–62. – Kardos László: Illés Endre– 330Vas István: Trisztán. MNemzet 1957. szept. 8. és K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák. 1959. 408–411. – Nagy Péter: Vas István: Elveszett otthonok. Kort 1957. 471–473. és N. P.: Rosta. 1965. 189–193. – Juhász Ferenc: Egy költő portréja nyáralkonyi fényben. ÚH 1956. 5. sz. és Vas István: A teremtett világ. 1956. 5–17. és J. F.: Mit tehet a költő? 1967. 43–56. – Réz Pál: Vas István: Hét tenger éneke. Csill 1956. 411–414. – Vajda Endre: Vas István: A teremtett világ. Dt 1956. 19–20. sz. 153–157. – Bajomi Lázár Endre: Vas István: Évek és művek. MNemzet 1958. szept. 26. – Bori Imre: A teremtett világ. Híd 1958. 746. – Horváth Zsigmond: Vas István kritikái és tanulmányai. ÉI 1958. 38. sz. – Réz Pál: Évek és művek. EstiH 1958. aug. 20. – Rónay György: Az olvasó naplója. Vas István: Évek és művek. Vig 1958. 697–699. – B. Gy. (Bessenyei György): Évek és művek. TársSzle 1959. 1. sz. 102. – Tomán László: Évek műve. Híd 1959. 433–434. – Kerékgyártó István: Rapszódia egy őszi kertben. Alf 1960. 4. sz. 113–116. – Kéry László: Vas István költészetéről. ÉI 1960. 26. sz. – Komlós János: Egy szerelem három éjszakája. MNemzet 1961. jan. 22. – Nagy Péter: Rapszódia egy őszi kertben. Nszab 1960. 171. sz. és N. P.: Rosta. 1965. 435–438. – Rónay György: Vas István: Rapszódia egy őszi kertben. Vig 1960. 436–437. – Simon István: Lázadástól az őszi kertig. Gondolatok Vas István verseinek olvasása közben. Kort 1960. 7. sz. 127–131. és S. I.: A virágfa árnyékában. 1964. 137–147. – Timár György: Vas István: Rapszódia egy őszi kertben. Je 1960. 4. sz. 134–136. – Vita a Türelmetlen szeretőkről. ÉI 1960. 4. sz. – E. Fehér Pál: Elvesztett otthonok. Kort 1961. 449–450. – Gömöri György: Vas István versben és prózában. IÚ 1961. nov. 15. – Mesterházi Lajos: Egy szerelem három éjszakája. Nszab 1961. 25. sz. – Szabolcsi Miklós: Egy szerelem három éjszakája. ÉI 1961. 5. sz. és Sz. M.: Elődök és kortársak. 1964. 226–228. – Ungvári Tamás: Vas Istvánról. Je 1961. 380–384. és U. T.: Ikarus fiai. 1970. 444–455. – Abody Béla: Vas István. Film, Színház, Muzsika 1962. 50. sz. – Devecseri Gábor: Levél Vas Istvánhoz. ÚÍ 1962. 1005–1010. és 1153–1158. és D. G.: Műhely és varázs. 1973. 336–360. – Szalay Károly: Vas István: Évek és művek. ItK 1962. 130–131. – Bata Imre: Betakarítás. Vas István összegyűjtött versei. Ttáj 1963. 6. sz. 5. és B. I.: Ívelő pályák. 1964. 309–319. – Garai Gábor: Váratlan találkozások Vas Istvánnal és verseivel. ÚÍ 1963. 101–104. és G. G.: Eszköz és eszmélet. 1965. 135–144. – Grezsa Ferenc: Római rablás. Ttáj 1963. 5. sz. 9. – Héra Zoltán: Egy költő és kora. Nszab 1963. 174. sz. – Horváth Zsigmond: Vas István: Római rablás. ÚÍ 1963. 499–501. – Horváth Zsigmond: Az író műhelyében. Látogatás Vas Istvánnál. A Könyv 1963. 3. sz. 20. – Imre Katalin: Vas István összegyűjtött versei. Kr 1963. 3. sz. 57–59. – Kabdebó Lóránt: Vas István lírai fejlődése mint régi értelmiségünk útjának tükrözése. BorsSzle 1963. 4. sz. 87–97. – Kardos Pál: Vas István összegyűjtött versei. Alf 1963. 12. sz. 85–88. – Nagy Péter: Rendetlen bűnbánat. MNemzet 1963. 236. sz. és N. P.: Két évad. 1966. 214–218. – Pándi Pál: Illés Endre–Vas István: Rendetlen bűnbánat. Nszab 1963. nov. 10. – Rónay György: Vas István lírája. ÚÍ 1963. 886–890. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 197–207. – Rónay György: Hét tenger éneke. Nagyv 1963. 926–929. és R. Gy.: Fordítók és fordítások. 1973. 41–49. – Somlyó György: Vas István köszöntése. S. Gy.: A költészet évadai. 1963. 343–346. – Szabó Sándor: Rendetlen bűnbánat. Je 1963. 1152–1154. – Ungvári Tamás: Vas István összegyűjtött versei. ÉI 1963. 21. sz. – Bata Imre: Nehéz szerelem. Alf 1964. 662–664. – Bóka László: A modern magyar líra regénye. ÉI 1964. 8. sz. és B. L.: Könyvek, gondok. 1966. 261–264. – Dersi Tamás: Nehéz szerelem. Látóh 1964. 352–356. – Fenyő István: Nehéz szerelem. Kort 1964. 646–649. és F. I.: Két évtized. 1968. 480–485. – Garai Gábor: Az Élet és Irodalom látogatóban Vas Istvánnál. ÉI 1964. 2. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 165–172. – Rónay György: A nehéz szerelem kezdete. Vas István könyvéről. Je 1964. 471–476. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 212–219. – Szabó Zoltán: Lírai életregény. ÚjLátóh 1964. 270–273. – Szabolcsi Miklós: Vas István: Nehéz szerelem. ÚÍ 1964. 634–636. és Sz. M.: Elődök és kortársak. 1964. 229–236. – Székelyhidi Ágoston: Nehéz szerelem. Napj 1964. 2. sz. 6. – Ungvári Tamás: Nehéz szerelem. MNemzet 1964. febr. 23. és U. T.: Ikarusz fiai. 1970. 455–459. – Vargha Kálmán: Nehéz szerelem. Kr 1964. 4. sz. 52–54. és V. K.: Álom, szecesszió, valóság. 1973. 307–315. – Domokos Mátyás: Racionalista költő és modernség. Kort 1966. 492–495. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 176–184. – Faragó Vilmos: A magyar költészet rangja. ÉI 1966. 5. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 256–260. – Fenyő István: Földalatti nap. ÚÍ 1966. 6. sz. 120–122. és F. I.: Két évtized. 1968. 485–489. – Garai Gábor: Földalatti nap. Nszab 1966. 51. sz. és G. G.: Meghitt találkozások. 1969. 96–101. – Kabdebó Lóránt: Vas István: Földalatti nap. Ttáj 1966. 860–866. – Rónay György: Az olvasó naplója. Vas István: Földalatti nap. Vig 1966. 414–416. és R. 331Gy.: Olvasás közben. 1971. 208–211. – Bori Imre: Könyvről könyvre. Vas István: A félbeszakadt nyomozás. Nehéz szerelem. Híd 1967. 31–36. – Czine Mihály: Vas István: A félbeszakadt nyomozás. ISz 1967. 858–859. – Faragó Vilmos: Költők önarcképe. ÉI 1967. 23. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 421–425. – Ferenczi László: Vas István munkássága. Napj 1967. 8. sz. – Lengyel Balázs: Hagyomány és avantgarde. Kort 1967. 12. sz. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. – Lengyel Balázs: A félbeszakadt nyomozás. Kort 1967. 1997–2000. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 64–73. – Rényi Péter: Rendetlen bűnbánat. R. P.: Vitában. 1967. 311–317. – Rónay László: A megtalált bizonyosság. Je 1967. 887–898. – Szabolcsi Miklós: A félbeszakadt nyomozás. Kort 1967. 1995– 1997. és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 245–251. – Vargha Kálmán: A félbeszakadt nyomozás. Kr 1967. 12. sz. 55–57. és V. K.: Szerelem, dialektika, oknyomozás. Álom, szecesszió, valóság. 1973. 316–321. – Zelk Zoltán: Vas István. Tükör 1967. 10. sz. és Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 338–342. – Bori Imre: A félbeszakadt nyomozás. Híd 1968. 1. sz. 31–32. – Kőszeg Ferenc: Az önéletíró Vas István. ÚÍ 1968. 2. sz. 107–111. – Balassa Péter: Megközelítések. Val 1969. 12. sz. 109–111. – Béládi Miklós: Vas István: Megközelítések. Ttáj 1969. 766–768. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 438–447. – Demény Ottó: Vas István: Nem számít. MHírlap 1969. 272. sz. – Faragó Vilmos: "Élet-halál játék" ÉI 1969. 38. sz. – Gáti József: Vas István: Ötven felé. G. J.: A versmondás művészete. 1969. 385–392. – Kéry László: Egy költő kritikái. Nagyv 1969. 1569– 1572. – Kis Pintér Imre: Gondolatok Vas Istvánról. Alf 1969. 7. sz. 47–53. és K. P. I.: Helyzetjelentés. 1979. 176–191. – Mezei András: Vas István: Megközelítések. ÉI 1969. 24. sz. és M. A.: Az öröm futása. 1973. 89–92. – Pándi Pál: Jegyzetek egy következetes költőről. Nszab 1969. nov. 1. és P. P.: Kritikus ponton. 1972. 710–715. – Radnóti Sándor: A forradalom apálya és a költészet. Kr 1969. 3. sz. 50–57. – Rónay György: Az olvasó naplója. Vas István: Megközelítések. Vig 1969. 628–631. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 224–226. – Sőtér István: Megközelítések. Kr 1969. 9. sz. 45–48. – Csetri Lajos: Mit akar ez az egy ember? Ttáj 1970. 772–776. – Dorogi Zsigmond: Mit akar ez az egy ember? MH 1970. 169. sz. – Ferenczi László: Szándék és elgondolás. Napj 1971. 4. sz. 10. – Garai Gábor: Számítás nélkül. ÚÍ 1970. 1. sz. 124–126. és G. G.: Elférünk a földön. 1973. 129–134. – Görgey Gábor: Vas István legendái. Mit akar ez az egy ember? ÉI 1970. 23. sz. – Takáts Gyula: Vas István két verseskötetéről. Kort 1970. 1488–1491. és T. Gy.: Egy kertre emlékezve. 1971. 313–321. – Görgey Gábor: Amennyire lehet, nem örülünk. ÉI 1970. 48. sz. – Koczkás Sándor: Az "ember" próbája. TársSzle 1970. 10. sz. 83–85. – Rónay László: Két jelentős fordításkötet. Napj 1970. 1. sz. 10–11. – Rónay László: Megközelítések. Életünk 1970. 381–383. – Rónay László: Nem számít. Alf 1970. 3. sz. 95–97. – Tandori Dezső: Egy költő "témakörei". ÚÍ 1970. 9. sz. 101–109. – Újfalusi Németh Jenő: Nem számít. Ttáj 1970. 265–268. – Zelk Zoltán: Mit akar ez az egy ember? Könyvtájékoztató 1970. 5. sz. 8. – Zelk Zoltán: Egy bátor költő. ÉI 1970. 39. sz. és Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 284–287. – Ferenczi László: Mit akar ez az egy ember? Napj 1971. 4. sz. 10. – Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Vas Istvánnal öt fejezetben elő- és utószóval. Vig 1971. 180–187. és H. B.: A dialógus sodrában. 1978. 197–220. – Rónay László: Mit akar ez az egy ember? Jegyzetek Vas István költészetéről. It 1971. 76–103. és R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 285–320. – Szentkuthy Miklós: Vas István: Mit akar ez az egy ember? Kort 1971. 114–123. – Bata Imre: Vas István: A kimondhatatlan. Ttáj 1972. 8. sz. 70–74. – Béládi Miklós: A kimondhatatlan. Kr 1972. 4. sz. 22–23. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 433–438. – Béládi Miklós: Nehéz szerelem. Kr 1972. 10. sz. 21. – Bertha Bulcsu: Interjú Vas Istvánnal. Je 1972. 773–782. – Bata Imre: A kimondhatatlan. Ttáj 1972. 8. sz. 70–74. – Demény Ottó: A kimondhatatlan. MH 1972. ápr. 8. – Héra Zoltán: A kimondhatatlan. Nszab 1972. márc. 5. – Iszlai Zoltán: Ultima integritas. ÉI 1972. 15. sz. – Fenyő István: Egy maga útját járó költő. Kort 1972. 1145–1149. és F. I.: Figyelő szemmel. 1976. 273–284. – Kabdebó Lóránt: A személyesség Vas István költészetében. Kort 1972. 1150–1153. – Rónay László: Hét tenger éneke. Nszava 1972. 290. sz. – Taxner Ernő: Vas István: A kimondhatatlan. Napj 1972. 9. sz. 11. – Vasy Géza: Vas István: A kimondhatatlan. Nszava 1972. ápr. 8. – Kellér Andor: Az ötvenéves költő. K. A.: Az élet édes tarkasága 1973. 373–374. – Rónay György: Hét tenger éneke. R. Gy.: Fordítók és fordítások. 1973. 41–49. – Bányai Gábor: "Valamit mondani akartam…" Beszélgetés Vas Istvánnal. Nszab 1974. ápr. 4. – Belohorszky Pál: Az esszéíró Vas István. Vság 1974. 9. sz. 110–112. – Héra Zoltán: Emberi arány. H. Z.: A költemény felé. 1974. 373–387. – Kenyeres Zoltán: A "harmadik nemzedék" fogadtatása. K. Z.: 332Gondolkodó irodalom. 1974. 127–161. – Mezei András: Megkérdeztük Vas Istvánt – miért hisz a kudarcokban? ÉI 1974. 14. sz. és M. A.: Megkérdeztük… 1976. 201–205. – Orbán Ottó: Boccherini sírja. Vas István menüettje. Ttáj 1974. 4. sz. 76–81. – Pomogáts Béla: Mért vijjog a saskeselyű? Kort 1974. 1995–1997. – Rónay László: Az ismeretlen isten. Alf 1974. 8. sz. 78–81. – Szabó Ede: Fordításkritika helyett. Kr 1974. 2. sz. 21–22. – Zimáné Lengyel Vera: Vas István. (Bibliográfia.) Közreműködött Vasvári István. 1974. 77. 1. – Almási Miklós: Ezerszázhuszonkilenc oldal művészetpedagógia. ÚÍ 1975. 2. sz. 97–99. – Bata Imre: Vas István: Önarckép a hetvenes évekből. Ttáj 1975. 5. sz. 76–79. – Bokor László: Vas István: Önarckép a hetvenes évekből. Kort 1975. 1834–1836. – Demény Ottó: Versek között. MH 1975. ápr. 26. – Fenyő István: Hitetlenségtől a megtalált bizonyosságig. Alf 1975. 8. sz. 60–66. – Fenyő István: Vas István: Önarckép a hetvenes évekből. Kr 1975. 4. sz. 22–23. és F. L: Figyelő szemmel. 1976. 318–325. – Fenyő István: Szintézis és megújulás. Vas István költészete a hatvanas évek második felében. ÚÍ 1975. 10. sz. 103–110. – Fenyő István: Vas István tanulmányai. Lit 1975. 1. sz. 102–114. – Garai Gábor: Írószobám. Beszélgetés Vas Istvánnal. Kort 1975. 1137–1146. és G. G.: Meghitt beszélgetések. 1980. 293–312. – Kabdebó Lóránt: Új versek. ÚÍ 1975. 5. sz. 103–106. – Kartal Zsuzsa: Vas István: Önarckép a hetvenes évekből. MNemzet 1975. márc. 30. – Lengyel Balázs: A kételkedő múzsa. ÉI 1975. 15. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 85–91. – Tandori Dezső: Egy önarckép mélyrétegei. Napj 1975. 6. sz. 9. – Domokos Mátyás: Mit akar ez az egy ember? ÚÍ 1977. 5. sz. 111–128. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 185–193. – Fenyő István: Vas István. 1976. 282 l. – Kabdebó Lóránt: Vas István: Itt voltam. MH 1976. jan. 1. – Pomogáts Béla: Vas István jelenléte. – Vas István tanulmányai. P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 311–318. 319–339.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT