Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Antal Gábor: Kassák Lajos összegyűjtött versei. MNemzet 1946. febr. 10. – Barabás Tibor: Kassák Lajos összegyűjtött versei. SzabN 1946. márc. 22. – Bóka László: Szüret és tavaszi szántás. ÚjMo 1946. máj. 21. – Hernádi György: Kassák Lajos összegyűjtött versei. Szoc 1946. 278–282. – Kulcsár Adorján: Kassák Lajos összegyűjtött versei. Diár 1946. 4. sz. 65–68. – Somlyó György: Kassák Lajos összegyűjtött versei Mk 1946. 326–329. – Zelk Zoltán: Kassák Lajos összegyűjtött versei. Szab 1946. 56. sz. – Bóka László: Problémás olvasmányok. ÚjMo 1947. okt. 25. – Füst Milán: Kassák Lajos hatvan éves. Színház 1947. 9. sz. 12. – Kassák Lajos hatvanadik születésnapjára. Emlékkönyv. Szerk. Nádass József. 1947. – Keresztury Dezső: A hatvanéves Kassák Lajos. Vál 1947. I. 391. – Lengyel 493Balázs: Kassák Lajos. Újh 1947. 12. sz. 60. és L. B.: A mai magyar líra. 1948. 65–68. – Lukács György: A hatvanéves Kassák. Forum 1947. 217–218. és L. Gy.: Új magyar kultúráért. 1948. 177–178. – n. n. á. (Nemes Nagy Ágnes): Hatvan év összes versei. Közn 1947. 222. – Várkonyi Nándor: Kassák Lajos. So 1947. 300. – Gyárfás Miklós: Irodalmi élet. Hal 1948. 1. sz. 6. – Keszi Imre: Kassák Lajos. K. I.: A sziget ostroma. 1948. – Pap Károlyné: Mögötte áll az angyal. Vil 1948. 215. sz. – Sőtér István: Kassák Lajos. S. I.: Négy nemzedék. 1948. 61. – Vidor Miklós: Mögötte áll az angyal. ÚjId 1948. II. 342. – Fodor József: Kassák Lajos: Szegények rózsái. Világ 1949. 148. sz. – Vidor Miklós: Szegények rózsái. Vig 1949. 489–492. – Gyergyai Albert: Kassák Lajos. Kassák Lajos válogatott versei. 1956. 5–30. – Kardos László: Kassák Lajos útja. ÉI 1957. 2. sz. és K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák. 1959. 322–330. – Rónay György: Az olvasó naplója. Kassák Lajos válogatott versei. Vig 1957. 176–180. – Sós Endre: Kassák Lajos válogatott versei. MNemzet 1957. szept. 28. – Sőtér István: Kassák Lajos (Elhangzott az Irodalmi Színpad Kassák-ünnepségén, 1957.) S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 226–229. és S. I.: Gyűrűk. 1981. 208–211. – Bori Imre: Kassák Lajos válogatott versei. Híd 1958. 740–748. – Halasi Andor: Ifjúsági irodalom. Kort 1958. 459–462. – Lengyel Balázs: A Kassák-parabola. Kort 1958. 423–436. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 74–100. és L. B.: Közelképek. 1979. 77–103. – Héra Zoltán: Kassák "harmóniája". Kort 1958. 437–443. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 33–49. – Sík Csaba: Költemények és rajzok. ÉI 1958. 43. sz. – Kerékgyártó István: Kassák Lajos: Költemények, rajzok. Alf 1959. 1. sz. 133–136. – Enczi Endre: Miért szép? Kassák Lajos: Honegger zenéjét hallgatom. IÚ 1961. 12. sz. – Garai Gábor: Kassák Lajos: Szerelem, szerelem. ÉI 1962. 21. sz. és G. G.: Eszköz és eszmélet. 1965. 112–117. – Gyergyai Albert: A 75 éves Kassák. ÉI 1962. 49. sz. – Simon István: Kassák Lajos 75 éves. Kort 1962. 453. – Csák Géza: Kassák Lajos: Szerelem, szerelem. Napj 1963. 5. sz. 2. – József Farkas: Kassák Lajos. MTA I. OK 1963. 224–228. – Kabdebó Lóránt: Siralomházban. Napj 1963. 9. sz. 10. – Komlós Aladár: Egy verseskötet ürügyén. ÉI 1963. 32. sz. – Rónay György: Kassák csendje. ÉI 1963. 38. sz. és R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 318–322. – Székelyhidi Ágoston: Kassák kincsei. Ttáj 1963. dec. 2–3. – Diószegi András: Kassák Lajos költészete. ÚÍ 1964. l. sz. 121–128. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 132–148. – Erki Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Kassák Lajosnál. ÉI 1964. 23. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 23–29. – Halasi Andor: Kassák Lajosról. H. A.: A jövő felé. 1964. 82–87. – József Farkas: Az Irodalomtudományi Intézet XX. századi osztályának Kassák-vitája. ItK 1964. 129–130. – József Farkas–Szabó György: Kassák Lajos. Kr 1964. 1. sz. 9–26. (Béládi Miklós, Bodnár György, Rába György, Szilágyi Péter, Imre Katalin, Bojtár Endre, Ferenczi László, Illés László, Diószegi András, Pór Péter. Szabolcsi Miklós hozzászólásaival.) – Lengyel Balázs: Kassák Lajosról. A Könyv 1964. 386– 388. – Paąiakova, Jaroslava: Óbudai meditáció. ISz 1964. 868–870. – Pomogáts Béla: Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram. Ktáros 1964. 169–170. – Szabó György: Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram. A Könyv 1964. 28–29. – Ungvári Tamás: Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram. MNemzet 1964. febr. 18. – Bata Imre: A tölgyfa levelei. Alf 1965. 6. sz. 64–72. – Bodnár György: Lajos Kassák. Panorama de la littérature hongroise du XXe siècle. 1. köt. 1965. 398–401. – Bori Imre: A teljesedő idők – változó világok jegyében. ÚjSymp 1965. 12. sz. 16–18. – Bori Imre: Kassák, a lírikus. ÚjSymp 1965. 9–10. sz. 26–27., 11. sz. 6–8. – Diószegi András: Kassák Lajos új versei. Nszab 1965. márc. 18. – Gyergyai Albert: Kassák őszikéi. ÉI 1965. 27. sz. – Illés László: A tölgyfa levelei. ÚÍ 1965. 6. sz. 123–124. és I. L.: Józanság és szenvedély. 1966. 373–376. – Justus Pál: Kassák a munkásmozgalomban. MMűhely 1965. 13. sz. 19–28. – Kelemen János: Fejlődésrajz és esztétikai tanulmány. Ttáj 1965. 585–586. – Koczkás Sándor: Kassák Lajos: Mesterek köszöntése. Nszab 1965. dec. 22. – Kozocsa Sándor: Kassák Lajos irodalmi munkássága. MMűhely 1965. 13. sz. 53–59. – Lengyel Balázs: Kassák Lajos és a magyar versízlés. MMűhely 1965. 13. sz. 6–12. és L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 54–63. – Márton László: Hogyan hal meg a ló? Jegyzetek egy korai Kassák-versről. MMűhely 1965. 13. sz. 29–36. – Pálmai Kálmán: Mesterek köszöntése. A Könyv 1965. 382–383. – Papp Tibor: A tölgyfáról és leveleiről. MMűhely 1965. 13. sz. 42–51. – Rónay György: Kassák Lajos: A tölgyfa levelei. Vig 1965. 111–113. – Sík Csaba: Kassák képe irodalomtörténetünkben. MMűhely 1965. 13. sz. 38–41. – G. Szabó László: Kassák Lajos: A tölgyfa levelei. Nszava 1965. 77. sz. – Béládi Miklós: Kassák Lajos költészete. Kr 1966. 12. sz. 13–28. és Arcképek a magyar szocialista irodalomból. 1967. 52–77. – Béládi Miklós: Kassák Lajos: Mesterek köszöntése. Kr 1966. 10. sz. 61–62. – Bori 494Imre: Kassák Lajos eposzai. ÚjSymp 1966. 13. sz. 12–14. – Bori Imre: Örvények és képek. ÚjSymp 14–15. sz. 18–21. – Bori Imre–Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. 1967. – Dévényi Iván: Költészet és képzőművészet. Je 1966. 666–668. – Gyergyai Albert: Kassák Lajos: Elporzott évek. Miért szép? Szerk. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán. 1966. 391–403. – Illés László: Kassák Lajos: Mesterek köszöntése. Kort 1966. 1499–1500. – Santarcangeli, Paolo: Találkozás két öreg költővel. Nagyv 1966. 1110–1112. – Albert Pál: Kassák példája. IÚ 1967. 7. sz. 9–10. – Búcsú Kassák Lajostól. ÉI 1967. 30. sz. – Bori Imre: A Kassák-vers típusairól. Híd 1967. 134–145. és B. I.: Szövegértelmezések. Újvidék 1977. 98–115. – Bori Imre: Kassák Lajos a magyar irodalomban. Ttáj 294–298. – Csaplár Ferenc: Kassák Lajos folyóirata, a Dokumentum. Ttáj 1967. 298–302. – Déry Tibor: Hatalmas ív fölöttünk. ÉI 1967. 31. sz. és D. T.: Botladozás. 1. köt. 1978. 658–660. – Dévényi Iván: Kassák Lajos. Látóh 1967. 903–907. – Diószegi András: Kassák helye. ÉI 1967. 11. sz. – Erki Edit: Disszonáns hang. ÉI 1967. 12. sz. – Erki Edit: Kassák és a nemzet. ÉI 1967. 43. sz. – Fábry Zoltán: Sebezhetetlen menekülés. ISz 1967. 233–239. – Fodor Ilona: Kassák Lajos és a Mesteremberek. Vság 1967. 10. sz. 67–76. – Garai Gábor: A költő. ÉI 1967. 30. sz. és G. G.: Meghitt találkozások. 1969. 83–88. – Kassák Lajos. Nszab 1967. júl. 25. – Kortársak Kassák Lajosról. Kort 373–379. – Juhász Ferenc: Kassák Lajos. ÚÍ 1967. 3. sz. 25. és J. F.: Mit tehet a költő? 1967. 38–39. – Cs. Nagy István: Kassák gyermekversei. Közn 1967. 629–631. – Nemes Nagy Ágnes: Kassák Lajosról. Nők Lapja 1967. 31. sz. – Oltyán Béla: A század máglyáin lobogva. Kassák Lajos költői pályaképe. BorsSz 1967. 3. sz. 61–70. – Paąiakova, Jaroslava: Avantgardista útkeresések az első világháború utáni szellemi válságban. ISz 1967. 341–346. – M. Pásztor József: Kassák Lajos folyóirata, a Munka. MKsz 1967. 126–143. – Rónay György: Mandulafa. Kort 1967. 390–393. és R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 337–342. – Rónay György: A Mester köszöntése. Nagyv 1967. 443–444. és R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 327–332. – Tóth Endre: Kassák Lajos, Füst Milán, Áprily Lajos. Alf 1967. 9. sz. 90–91. – Veres Péter: Mementó. Kassák Lajosról szólva. Vság 1967. 10. sz. 63–66. – Béládi Miklós: Bori Imre: Kassák Lajos, az író. Kr 1968. 7. sz. 53–55. – Garai Gábor: Az asztal körül. ÉI 1968. 51. sz. és G. G.: Elférünk a földön. 1973. 98–101. – Gyergyai Albert: Kassák Lajos. Gy. A.: A Nyugat árnyékában. 1968. 203–245. – Héra Zoltán: Kassák "ellenségei". Nszab 1968. dec. 1. – Kassák. Dokumentumgyűjtemény. Kiad. Carl László. Basel 1968. – Király László: A tudat gyönyörű látomásai. Vallomás Kassák Lajosról. Utunk 1968. 34. sz. – Mezei András: "Születésem előtt." Napj 8. sz. 4. – Nádass József: Kassák Lajossal az emigrációban. Kort 1968. 1626–1632. – Nádass József: Utolsó beszélgetés Kassák Lajossal. MH 1968. júl. 21. – Paąiakova, Jaroslava: Rejtély vagy tudatlanság. ISz 1968. 556–558. – Rónay György: A ló meghal, a madarak kirepülnek. ÉI 1968. 6. sz. és R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 327–342. – Sükösd Mihály: Kassák irodalma és festészete. Vság 1968. 4. sz. 104–105. – Taxner-Tóth Ernő: Hiteles portrét Kassákról! Nszab 1968. jan. 14. – Tímár Árpád: Bori Imre–Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. TársSz 1968. 4. sz. 104–105. – Bori Imre: Kassák-tanulmányok. B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék 1969. 109–123. – Czine Mihály: Kassák Lajos. Je 1969. 327–331. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1981. l. köt. 194–201. – Fülöp László: A forradalom eposza. Alf 1969. 3. sz. 81–88. – Fülöp László: Kassák "őszikéi." Kort 1969. 985–988. – Fülöp László: Megjegyzések a módszerről. It 1969. 844–850. – Gáti József: Kassák Lajos: Mesteremberek. G. J.: A versmondás. 1969. 314–318. – Görömbei András: Kassák Lajos: Üljük körül az asztalt. Alf 1969. 10. sz. 79–81. – Illés László: Reflexiók Radnóti Sándor Kassák-tanulmányához. It 1969. 851–854. – József Farkas: Proletárforradalom, avantgarde és tömegkultúra. Hel 1969. 208–222. és J. F.: Írók, eszmék, forradalmak. 1979. 228–256. – Méliusz József: Kassákért. M. J.: Az új hagyományokért. Bukarest 1969. 265–308. – Paąiakova, Jaroslava: Az emberi integritás költője. ISz 1969. 265–269. – Pór Péter: Kassák Lajos: Elszakadt fonál. Híd 1969. 759–764. – Rába György: Két modern magyar versmodell. ItK 1969. 466–470. – Radnóti Sándor: Költészet – önbírálat nélkül. Kassák életművéről – posztumusz verskötete ürügyén. It 1969. 831–839. – Rákos Sándor: Kinyújtott kéz. ÉI 1969. 41. sz. és R. S.: Elforgó ég. 1974. 186–191. – Simon István: A Kassák-kérdéshez. It 1969. 839–843. – Stetka Éva: Kassák Lajos költészete a felszabadulás után. Alf 1969. 2. sz. 40–50. – Szalatnai Rezső: Vallomás Kassák Lajosról. Sz. R.: Arcképek, háttérben hegyekkel. 1969. 362–371. – Szerdahelyi Edit: Irodalom és politika 1918–1919-ben. Vság 1969. 6. sz. 40–47.– Vadas József: Kassák folytathatatlanságáról – és a folytatott Kassákról. Kr 1969. 8. sz. 36–38. – Vas István: 495Kispolgári kompromisszum – Kassák. ÚÍ 1969. 3. sz. 108–109. és V. I.: Megközelítések. 1969. 312–315. és V. I.. Az ismeretlen isten. 1974. 51–55. – Abody Béla: A Kassák-verskötetek szegélyére. ÉI 1970. 8. sz. és A. B.: Félidő. 1973. 311–313. – Bori Imre: Kassák Lajosról. B. I.: A szürrealizmus ideje. Újvidék 1970. 10–14., 20–25. – Czine Mihály: Kassák Lajos összes versei. Nszava 1970. jan. 24. – Farkas László: Egy életmű új arányai. ÚÍ 1970. 7. sz. 118–120. – Fekete Elvira: A ló meghal, a madarak kiröpülnek. ÚjSymp 1970. 66. sz. 9–12. – Fényi András: Kassák Lajos. Írók, képek. Szerk. Szabó Ödönné. 1970. 175–186. – Hajdu Ráfis: Kassákról szólva: Nszab 1970. ápr. 11. – Nádass József: Kortársi tanúvallomás Kassákról. It 1970. 619–633. – Nagy Géza: Cendrars és Kassák. Eszmei és irodalmi találkozások. Szerk. Köpeczi Béla. 1970. 405–420. – Németh László: Kassák Lajos. N. L.: Két nemzedék. 1970. 170–180. – Rónay György: Az olvasó naplója. Kassák Lajos összes versei. Vig 1970. 484–485. – Szappanos Balázs: Kassák Lajos: Mesteremberek. Seres József–Sz. B.: Verselemzések. 1970. 180–186. – Tezla, Albert: Lajos Kassák. Hungarian Authors. Cambridge, Massachussetts 1970. 290–296. – Vadas József: Bizonytalanságból a bizonyosságba. It 1970. 303– 318. – Vadas József: Kassák Lajos összes versei. ItK 1970. 407–408. – Bori Imre: Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos. Újvidék 1971. – Formateremtő elvek a költői alkotásban. Szerk.: Hankiss Elemér. 1971. – Hegedüs Géza: Kassák halhatatlansága. It 1971. 343–354. – Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. 1971. – Rónay György: Kassák Lajos. R. Gy.: A nagy nemzedék. 1971. 297–342. – Szigethy Gábor: Arckép fehér háttérrel. Nszab 1971. jún. 30. – Takáts Gyula: Kép Kassák Lajosról. T. Gy.: Egy kertre emlékezve. 1971. 189–199. – Fülöp László: Kassák Lajos lírája 1945 után. It 1972. 249–287. és F. L.: Élő költészet. 1976. 107–150. – Jordáky Lajos: Kassák Lajos, az irodalmi eszmény. J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 408–430. – Kartal Zsuzsa: Kassák Lajos válogatott versei. MNemzet 1973. aug. 26. – Kenyeres Zoltán Költészet és avantgarde. Adalék Kassák lírájának értelmezéséhez. ItK 1973. 347–351. – Kis Pintér Imre: Avantgard-problémák. ÉI 1973. 5. sz. és K. P. I.: Helyzetjelentés. 1979. 281–285. – Komlós Aladár: A fiatal Kassák. K. A.: Költészet és bírálat. 1973. 236–246. – Lengyel Balázs: Mai klasszikusok. ÉI 1973. 22. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 28–32. – Mezey Katalin: A Ma, a nemzetközi avantgarde mozgalmak magyar fóruma. Vság 1973. 9. sz. 66–73. – Paąiakova, Jaroslava: Lajos Kassák. (Szlovák nyelven.) Pozsony 1973. – Rónay György: Kassák franciául. R. Gy.: Fordítók és fordítások. 1973. 284–290. – Zelk Zoltán: Kassák Lajos. Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 323–327. – Ágh István: Hová repült a nikkel szamovár? ÚÍ 1974. 4. sz. 102–105. – Balogh Edgár: Kassák-köszöntő. B. E.: Duna-völgyi párbeszéd. 1974. 459–460. – Béládi Miklós: Kassák Lajos. B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 7–45. – Palotai Erzsi: Kassákról. P. E.: Költők, versek, találkozások. 1974. 150–162. – Kortársak Kassák Lajosról. 1975. Petőfi Irod. M. – Lengyel Balázs: Füst, Kassák. Haláluk 5. évfordulóján. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 41–46. – Nemes Nagy Ágnes: Részletek öregkori arcképéhez. Kort 1975. 319–322. és N. N. Á.: 64 hattyú. 1975. 134–142. – Aczél Géza: A visszatekintés avantgarde eposza. Alf 1976. 3. sz. 35–45. – Aczél Géza: Kassák Lajos 100 számozott verse. Lit 1976. 84–101. – Erki Edit: A Kassák-probléma. ÉI 1976. 10. sz. – G. Komoróczy Emőke: A "kollektív individuum" emberi vonásairól, a "szociális ember" belső arculatáról. Életünk 1976. 467–478. – Vajthó László: Jegyzet Kassák Lajosról. Fo 1976. 10. sz. 73–74. – Barta János: A Tisztaság könyve margójára. Alf 1977. 2. sz. 71–74. – Czine Mihály: Egyenes élet. Nszava 1977. márc. 19. – Csaplár Ferenc: Kassák és a Korunk. It 1977. 406–414. és Ötven éves a Korunk. 1977. 272–278. – Dévényi Iván, Sík Csaba, Vidor Miklós: Kerekasztal-beszélgetés Kassák Lajosról. Vig 1977. 627–633. – E. Fehér Pál: Kassák születésének 90. évfordulója. Nszab 1977. márc. 22. – Guszev, Jurij: Majakovszkij és Kassák. Az Újnak tenni hitet. Szerk. Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas. 1977. 414–434. – Kahána Mózes: Kassák Lajosról. K. M.: Nagy időknek kis embere. Bukarest 1977. 3–14., 30–35., 151–152., 182–207. – Komlós Aladár: Kassák. K. A.: Kritikus számadás. 1977. 61–75. – G. Komoróczy Emőke: Kassák konstruktivista szintézise. Lit 1977. 184–201. – G. Komoróczy Emőke: A kassáki örökség. Életünk 1977. 169–173. – Major Ottó: A ló meghal, a madarak kirepülnek. Egy vers utóélete Kassák leveleiben. ÚjTük 1977. 12. sz. 10–11. – Simon Zoltán: Kassák Ady-képe. Alf 1977. 11. sz. 94–99. – Somlyó György: Kassák Lajos összegyűjtött versei. – "Hommage à Kassák Lajos." S. Gy.: A költészet vérszerződése. 1977. 355–361., 262–265. – Tüskés Tibor: Kassák-emlékek és egy interjú. T. T.: Pannóniai változatok. 1977. 283–296. – Baránszky-Jób 496László: A stíleklekticizmus kérdése Babitsnál és Kassáknál. A ló meghal, a madarak kiröpülnek. B.-J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 105–122. – Bata Imre: Kassák Lajos összes verseinek második kiadásáról. Kr 1978. 2. sz. 22–23. – G. Komoróczy Emőke: A negativitás legyőzése, a válságközérzet meghaladása. Tisztaság könyve 41. It 1978. 906–921. – Utasi Mária: Verslátás és képstruktúra. Kassák művészete a Mesterek köszöntése című kötetében. Üz 1978. 242–244. – Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Hétpróba Kassák Lajossal. Kort 1979. 1163–1166. – József Farkas: Kassák indulása. J. F.: Írók, eszmék, forradalmak. 1979. 45–55. – Pomogáts Béla: Költő a szabadságról. Kassák Lajos: Óda 1948. Életünk 1979. 266–272. és P. B.: Versek közelről. 1979. 11–26. – Tandori Dezső: "Minden a te szemeidtől függ…" ÚÍ 1979. 4. sz. 69–76. és T. D.: Az erősebb lét közelében. 1981. 252–274. – Tandori Dezső: Kassák Lajos matériái. T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 79–88. – Fodor András: Találkozások Kassák Lajossal. F. A.: Futárposta. 1980. 47–50.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT