Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Bokor László: Váci Mihály: Ereszalja. ÚH 1956. 2. sz. 59. – Földeák János: Váci Mihály: Ereszalja. ÍÚ 1956. 7. sz. – Rónay György: Az olvasó naplója. Váci Mihály: Ereszalja. Vig 1956. 217–218. – Vass József: Ifjú költők. Alf 1956. 2. sz. 115–118. – Végh Ferenc: Váci Mihály: Ereszalja. Csill 1956. 827–828. – (Györe Imre): Váci Mihály: Nincsen számodra hely. ÉI 1957. 3. sz. – (Jovánovics Miklós): Váci Mihály: Nincsen számodra hely. Nszab 1957. ápr. 19. – Héra Zoltán: Eszmélés és eszméltetés. Nszab 1960. jan. 21. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 109–112. – Jovánovics Miklós: A költő vallomása. ÉI 1960. 2. sz. – Koczkás Sándor: Igazságok és tévedések. Kort 1960. 781–787. – Máté Iván: Váci Mihály: Bodza. Ktáros 1960. 547–548. – Papp László: Arcképvázlat Váci Mihályról. 879MIfj 1960. febr. 13. – Héra Zoltán: Forradalmi emberség, forradalmi erély. Nszab 1961. dec. 22. – Czine Mihály: Váci Mihály: Mindenütt otthon. Kort 1962. 773–774. – Csetri Lajos: Ezt! Itt! Most! Ttáj 1962. 4. sz. 5. – Diószegi András: Egy indulatos költő. ÉI 1962. 2. sz. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 516–521. – Garai Gábor: Váci Mihály. ÉI 1962. 14. sz. – Király István: Váci Mihály: Mindenütt otthon. ÚÍ 1962. 1. sz. 80–85. és K. I.: Irodalom és társadalom. 1976. 382–390. – Kiss Ferenc: Hódítás vagy öncsalás? Kort 1962. 441–445. – Kovács Kálmán: Gondjai fű-sűrűjéből. Alf 1962. 1. sz. 115–118. – Köpeczi Béla: Amire érdemes figyelni. Kort 1962. 1259–1260. – Parancs János: Váci Mihály: Mindenütt otthon. MMűhely 1962. 3. sz. 60–62. – Kiss Ferenc: A hűség változatai. Alf 1963. 7. sz. 49–53. – Kiss Lajos: Emberarcú költészetet. Kort 1963. 281–282. – Péter Mihály: Klasszikus korszerűség. Nagyv 1963. 768–769. – Csetri Lajos: Közösség és magány. Ttáj 1964. 8. sz. 8. – Czine Mihály: Három költő – három kötet. Közn 1964. 634–636. – Dersi Tamás: Váci Mihály új versei. A Könyv 1964. 157. – Garai Gábor: Egy "történelmi alkalmazott". Arcképvázlat Váci Mihályról. Kort 1964. 1326–1330. és G. G.: Eszköz és eszmélet. 1965. 185–196. – Héra Zoltán: A népszerű költő. ÉI 1964. 26. sz. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 268–280. – Horváth Zsigmond: Váci Mihály: Szegények hatalma. ÚÍ 1964. 890–892. – Illés László: Közéleti költészet – és a kritikusi klisék. Kr 1964. 5. sz. 39–40. – Koczkás Sándor: Váci Mihály – a plebejus szenvedélyesség költője. Kr 1964. 9. sz. 35–42. – Kovács Sándor Iván: "Érzelmes ének a hazára találásról". Váci Mihály: Kelet felől. Alf 1964. 833–840. – Közbeszólás. Nszab 1964. ápr. 12. – Oltyán Béla: Váci Mihály költészetéről. BorsSz 1964. 3. sz. 57–66. – Oltyán Béla: Százhúszat verő szív. Napj 1964. 6. sz. 4. – Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Váci Mihálynál. ÉI 1965. 22. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 359–365. – Csák Gyula: Váci Mihály: ÉI 1965. 14. sz. – Csetri Lajos: Váci Mihály: A zsezse-madár. Kr 1965. 3. sz. 55–57. – Faragó Vilmos: Forradalmár romantikus hévvel. ÉI 1965. 9. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 25–27. – Fenyő István: Váci Mihály: A zsezse-madár. ÚÍ 1965. 375–377. – Fenyő István: Váci Mihály válogatott verskötete. Nszab 1965. jún. 6. – Hegedűs András: Váci Mihály. Je 1965. 385–387. – Hegedűs András: Magasba száll a zsezse-madár. Közn 1965. 271–272. – Héra Zoltán: Váci Mihály: Szegények hatalma. Kort 1965. 493–495. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 272–280. – Ilia Mihály: Váci Mihály: A zsezse-madár. Ttáj 1965. 2. sz. 129–130. – Illés Lajos: Váci Mihály: ÚÍ 1965. 327–331. és I. L.: Tizenkét portré. 1966. 349–357. – Illés László: Költészet prózában. Nszab 1965. febr. 10. és I. L.: Józanság és szenvedély. 1966. 492–496. – Illés László: Osztály – nemzet – nagyvilág. Kr 1965. 2. sz. 3–6. – Imre László: Váci Mihály költői képkincse A szegények hatalma című kötet alapján. StudLitt 1965. 95–115. – Juhász Béla: A hűség próbái. Alf 1965. 3. sz. 83–97. – Kispéter András: Váci Mihály: A zsezse-madár. TársSz 1965. 2. sz. 118–120. – Koczkás Sándor: "Jöttömben csendes diadal van." ÉI 1965. 30. sz. – Oltyán Béla: Váci Mihály költői világképe. Je 1965. 752–760. – Pók Lajos: Váci Mihály: A zsezse-madár. A Könyv 1965. 111–112. – G. Szabó László: Váci Mihály: Kelet felől. TársSz 1965. 7. sz. 121–122. – Váróczi Zsuzsa: Váci Mihály: Szegények hatalma. Je 1965. 482–485. – Vörös László: Váci Mihály. Ttáj 1965. 781–788. – Géczi Lajos: Váci Mihály: A zsezse-madár. ISz 1966. 71–73. – Györe Imre: Váci Mihály: Akác a forgószélben. MNemzet 1966. szept. 25. – Tóth Dezső: Mai líránk néhány kérdéséhez. Kr 1967. 7. sz. 17–19. – Csűrös Miklós: Váci Mihály: Eső a homokra. Je 1968. 851–856. – Dorogi Zsigmond: Váci Mihály: Eső a homokra. MH 1968. jún. 24. – Faragó Vilmos: Átváltozások. ÉI 1968. 21. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 299–303. – Follinus Gábor: Váci Mihály: TársSz 1968. 8–9. sz. 119. – Ilia Mihály: Váci Mihály: Eső a homokra. Ttáj 1968. 768–769. – Juhász Béla: Váci Mihály: Eső a homokra. Alf 1968. 7. sz. 76–78. – Kovács Sándor Iván: Közélet, haza, nagyvilág. Kort 1968. 1996–2002. – Kovács Sándor Iván: Obszcenitás vagy költészet? ÉI 1968. 39. sz. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály. Ttáj 1968. 831– 838. – E. Nagy Sándor: Váci Mihály: Eső a homokra. Kr 1968. 9. sz. 59–60. – Rosszijanov, Oleg: Három költő. SzabolcsSzatmáriSz 1968. 3. sz. 73–85. – Sárdi Béla: Váci Mihály új verseskötetéről. SzabolcsSzatmáriSz 1968. 3. sz. 105–108. – Szabolcsi Miklós: Váci Mihály és Garai Gábor. Nszab 1968. jún. 2. és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 274–281. – Czine Mihály: A sokaság fia. Váci Mihály költészete. Nszava 1969. okt. 18. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1981. 1. köt. 522–526. – Dorogi Zsigmond: Tanya ügyvédje, mérnöke. ISz 1970. 247–251. – Emlékezés Váci Mihályra. Galambos Lajos, Lengyel József, Tolnai Gábor, Szakonyi Károly írásai. ÚÍ 1970. 6. sz. 3–9. – Fábián Gyula: Elkötelező emlékezés. Kort 1970. 1175–1176. – Garai Gábor: Kései 880levél. ÉI 1970. 17. sz. – Hegedűs András: Vallomás Váci Mihályról. Ttáj 1970. 174–176. – Illyés Gyula: Váci Mihály világa és költészete. Nszab 1970. okt. 4. és I. Gy.: Iránytűvel. 1975. 2. köt. 598–608. – Kovács Győző: Váci Mihály. Látóh 1970. 683–688. – Kovács Sándor Iván: Fejezet egy Váci-monográfiából. ÚÍ 1970. 11. sz. 107–117. – Kovács Sándor Iván: A nagyvilág-élmény Váci Mihály költészetében. Nagyv 1970. 1544–1548. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály pályakezdése. Kort 1970. 1715–1736. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály pályaképének egy fejezete. Ttáj 1970. 454–462. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály utolsó versei. Kr 1970. 10. sz. 13–17. – Kovács Sándor Iván: Vers a felszabadulásról. Váci Mihály: Kelet felől. It 1970. 378–389. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály. 1924–1970. Ttáj 1970. 605–606. – Kozma Dezső: Váci Mihály. IgSzó 1970. 129–133. – Tezla, Albert: Váci Mihály. Bibliográfia. Hungarian Authors. Cambridge, Massachusetts 1970. 680–681. – Bodnár György: Váci Mihály: A sokaság fia. Kr 1971. 3. sz. 43–46. és B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 482–487. – Czine Mihály: Közel ma is. Nszava 1971. ápr. 10. – Garai Gábor: Váci Mihály. A sokaság fia. ÚÍ 1971. 4. sz. 118–122. és G. G.: Elférünk a földön. 1973. 167–177. – Hajdu Ráfis: A LXXIX. zsoltár. Kort 1971. 1110–1114. – Hajdu Ráfis: Váciról szólva. It 1971. 897–909. – Illés László: Váci Mihály: A sokaság fia. TársSz 1971. 5. sz. – Imre László: Váci Mihály posztumusz kötete. Ttáj 1971. 363–366. – Ízes Mihály: "Míg össze nem rogy." It 1971. 948–961. – Rákos Sándor: Út a betemetett tanyákról. ÉI 1971. 9. sz. – Simon István: Váci Mihály: Toldi feltámadása. Kort 1971. 1604–1607. – Szekér Endre: Váci Mihály: Százhúszat verő szív. Fo 1971. 5. sz. – Darvas József: Váci Mihály síremlékénél. Nszab 1972. dec. 2. – Hajdu Ráfis Gábor: Váci Mihály: Toldi feltámadása. Kr 1972. 7. sz. 20. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály. 1972. 168 1. – Sárándi József: Hidegebb lenne nélküle. Kort 1972. 296–300. – Galambos Lajos: Levél Váci Mihályhoz. Kort 1973. 1521–1523. – Hajdu Ráfis Gábor: Érték és mérték. Kr 1973. 9. sz. 14–15. – Márkus Béla: Váci Mihály: Toldi feltámadása. Alf 1973 2. sz. 68–71. – Ördögh Szilveszter: Váci Mihály prózájáról. Kort 1973. 648–650. – Berkes Erzsébet: Váci – és még annyi minden. Új Forrás 1974. 3. sz. 109–117. – Írások Váci Mihályról. Szerk. Varga Józsefné. Nyíregyháza 1974. 145 1. – Jovánovics Miklós: Másfél évtized versei. Nszab 1974. dec. 24. – Sárándi József: Hegedű. Jegyzet Váci Mihály verseiről. Napj 1974. 4. sz. 3. – Somogyi Jolán: Váci Mihály. Emlékezések és bibliográfia. Nyíregyháza 1974. 93 1. – Szabó B. István: "A vers sugárzik – nem kell kiabálni." ÉI 1974. 51. sz. – Fekete Sándor: A Váci-vita újabb fejleményei. Kr 1975. 5. sz. 9–10. – Fülöp László: Váci Mihály költői nyelvének mondatszerkesztési sajátosságai. MNyr 1975. 192–197. – Kovács Sándor Iván: Váci Mihály öröksége. Kr 1975. 5. sz. 10–12. – Sárándi József: Megjegyzések a Váci-örökséghez. Kr 1975. 5. sz. 8–9. – Hídvégi Ferenc: A költő halála Hanoiban. Váci Mihály utolsó napjai. Kort 1976. 1633–1637. – Garai Gábor: Váci Mihályról Nyíregyházán. SzabolcsSzatmáriSz 1977. 2. sz. 51–60. – Margócsy József: Itthon van Miska. SzabolcsSzatmáriSz 1977. 1. sz. 105–107. – Farkas László: Váci Mihály: Utazás Bürokronéziában. ÚÍ 1978. 8. sz. 104–109. – Margócsy József: Utazás Bürokronéziában. SzabolcsSzatmáriSz 1978. 3. sz. 120–122. – "Szegénység hatalma." Szerk. Kármán István. Vác 1978. – Veress Miklós: Váci Mihály: Utazás Bürokronéziában. ÉI 1978. 21. sz. – Németh G. Béla: Emlékforgácsok Váci Mihályról. Új Forrás 1979. 5. sz. 28–33. – Váci Mihályné Juhász Mária: Vitairat Váci Mihály ügyében. ÉI 1979. 50. sz. – Pomogáts Béla: Váci Mihály. Édes hazám. P. B.: Versek közelről. 1980. 176–189.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT