Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Lukácsy Sándor: Seregszemle. Mk 1948. 374–384. – Szabó Ede: Új költők, új versek. Fiatal Magyarország 1948. 21. sz. – Vargha Kálmán: Tanítványok és életlátók. Mk 1948. 644–651. – Keszi Imre: Két fiatal költő. SzabN 1949. máj. 31. – Tiszay Jenő: Három költő. Ttáj 1949. 222–223. – Illés Jenő: Nagy László: A tüzér és a rozs. Csill 1951. 380–382. – Vészi Endre: Két fiatal költő. IÚ 1951. 5. sz. – Abody Béla: Nagy László: A nap jegyese. Dt 1954. 9. sz. 91–92. – Déry Tibor: Nagy László: A nap jegyese. Szabad Ifjúság. 1954. 235. sz. és D. T.: Útkaparó. 1956. 316–319. – Diószegi András: A nap jegyese. SzabN 1954. aug. 27. – Eörsi István: Nagy László: A nap jegyese. ÚH 1954. 11–12. sz. 135–137. – Pándi Pál: A nap jegyese. IÚ 1954. 25. sz. és P. P.: Viták és kritikák. 1954. 192–198. – Bényei József: Nagy László: A vasárnap gyönyöre. Alf 1957. 1. sz. 95. – Héra Zoltán: Egy költő, egy nemzedék. Nszab 1957. febr. 24. és H. Z.: Irodalmi tudósítások. 1965. 16–21. – Vihar Béla: A tűz és jácint nevében. Ktáros 1957. 117–118. – Bori Imre: Verseskönyvek, tanulságok. Híd 1958. 740–748. – Csiki Ottó: Nagy László: Deres majális. Veszprémi Szemle 1958. 1. sz. 104–107. – Czibor János: Nagy László: Deres majális. EH 1958. jan. 19. – Diószegi András: Két világ határán. Kort 1958. 754–766. – Jovánovics Miklós: Háttal előre? Nagy László költészetéről. ÉI 1958. 15. sz. – Réz Pál: Nagy László. Ktáros 1958. 362–364. – Rónay György: Az olvasó naplója. Nagy László: Deres majális. Vig 1958. 172–176. – Kiss Ferenc: Alkotás vagy öncsonkítás? Kort 1960. 7. sz. 95–126. – Koczkás Sándor: Strófák versekről. ÉI 1960. 27. sz. – Sípos István: Sólymok vére. ÉI 1960. 25. sz. – Zolnay Vilmos: Nagy László: Sólymok vére. Ktáros 1960. 389. – Bóka László: Egy műfordítás margójára. Kort 1961. 306–308. és B. L.: Válogatott tanulmányok. 1966. 1433–1434. – Czine Mihály: Két költő 779útja. Vság 1961. 4. sz. 53–68. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1. köt. 1981. 430–463. – Lőrincz Pál: Miért szép? Nagy László: Szeretők. IÚ 1961. 21. sz. – Telegdi Polgár István: A "szegény mely szócska" védelmében. ÚÍ 1962. 1151–1152. – Németh László: Mi a tag? N. L.: A kísérletező ember. 1963. 405–411. – (Szabó György): Az emlék halála. ÉI 1964. 30. sz. – Vészi Endre: Emberi varázslat. ÉI 1964. 46. sz. – Abody Béla: Nagy László: Himnusz minden időben. Nművelés 1965. 12. sz. 43. – Bányai János: Erjedés és letisztulás. ÚjSymp 1965. 12. sz. 1–4. – Czine Mihály: Nagy László: Himnusz minden időben. Kort 1965. 1674–1676. – Diószegi András: Nagy László: Himnusz minden időben. Kr 1965. 11. sz. 49–53. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 573–585. – Faragó Vilmos: Hét költő. ÉI 1965. 37. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 242–248. – Héra Zoltán: Nagy László: Himnusz minden időben. Nszab 1965. okt. 13. – Illés Lajos: Nagy László. ÚÍ 1965. 10. sz. 45–52. és I. L.: Tizenkét portré. 1966. 9–26. – Kalász Márton: Nagy Lászlóról. A Könyv 1965. 392–393. – Katona Éva: Az Élet és Irodalom látogatóban Nagy Lászlónál. ÉI 1965. 30. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 366–374. – Márton László: Szenvedések, álmok, vágyak. ÚjLátóh 1965. 574–576. – Bata Imre: Nagy László: Himnusz minden időben. Alf 1966. 1. sz. 81– 84. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 121–128. – Bori Imre: Nagy László – avagy egy költő drámája. Híd 1966. 1173–1191., 1967. 81–94., 346–365., 556–589. és B. I.: Két költő. Újvidék 1967. 171–282. – Csoóri Sándor: Zöld Angyal. ÚÍ 1966. 3. sz. 75–76. és Cs. S.: A költő és a majompofa. 1966. 219–224. – Diószegi András: A Tavaszi daltól a Menyegzőig. ÉI 1966. 23. sz. – Erdős Erzsébet: Nagy László: Himnusz minden időben. TársSz 1966. 1. sz. 113–114. – Faragó Vilmos: A magyar költészet rangja. ÉI 1966. 5. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 256–260. – Fülöp László: Vonások Nagy László arcképéhez. Kr 1966. 8. sz. 14– 22. és F. L.: Élő költészet. 1976. 377–402. – Gömöri György: Tündérkedő ember himnuszai. IÚ 1966. júl. 15. – Kántor Lajos: A líra győzelme. IgSzó 1966. 775–777. – Lukácsy Sándor: Aforizmák Nagy László költészetéről. Kr 1966. 5. sz. 44. – Monoszlóy Dezső: Pátosz a pátosz ellen. ISz 1966. 263–265. – Pomogáts Béla: Nagy László. Je 1966. 1067–1072. – Simon István: Nagy László. ÉI 1966. 14. sz. – Tamás Attila: Arccal a tengernek. Ttáj 1966. 683–685. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 35– 42. – Vörös László: Nagy László. Ttáj 1966. 52–59. – Bata Imre: Nagy László. ÚÍ 1967. 3. sz. 107– 117. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 128–152. – Bori Imre: Két költő. Újvidék 1967. – Juhász Ferenc: Balzsam-virágok, sólyomléptű harcosok. J. F.: Mit tehet a költő? 1967. 75–76. – Csoóri Sándor: Darázskirály. ÚÍ 1968. 11. sz. 112–113. – Eörsi István: Nagy László zenepalotája. ÉI 1968. 23. sz. – Hornyik Miklós: Juhász Ferenc vagy Nagy László. MSzó 1968. 82. sz. – Kiss Ferenc: "Káromkodásból katedrális." Vság 1968. 11. sz. 43–56. és K. F.: Művek közelről. 1972. 169–212. – Németh László: A magyar vers útja. (1957) N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1968. 2. köt. 206–216. – Pásztor Bertalan: Nagy László költészetének tanítása. Magyartanítás 1968. 33–41. – Somlyó György: Darázskirály. Nszab 1968. 149. sz. és S. Gy.: A költészet évadai. 3. köt. 1971. 244–247. – Széles Klára: Nagy László himnusza. Alf 1968. 2. sz. 44–51. – Veress Miklós: Nagy László: Darázskirály. Ttáj 1968. 766–768. – Csoóri Sándor: Egykor elindula tizenkét kőmíves. Vság 1969. 1. sz. 42–55. és Cs. S.: Nomád napló. 1978. 132–160. – Demény Ottó: Babérfák. MH 1969. jún. 5. – Faragó Vilmos: Mi lesz velünk? ÉI 1969. 13. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 326–332. – Gergely Ágnes: Darázskirály. Nagyv 1969. 461–463. – Kiss Dénes: Nagy László Darázskirálya. Kort 1969. 820–821. – Lőkös István: Nagy László: Babérfák. Kr 1969. 9. sz. 48–51. – Zelk Zoltán: Kiapadhatatlan kút. ÉI 1969. 22. sz. – Csikesz Erzsébet: Nagy László: Ki viszi át a szerelmet. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla és Kárpáti Kamil. Győr 1970. 140–144. – Kiss Mária: Nagy László: Babérfák. HungIntTudK 1970. 2. sz. 141–143. – Sarkady Sándor: Nagy László: Holtak felkelőben. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla és Kárpáti Kamil. Győr 1970. 145–147. – Sziklay László: Babérfák. Nagyv 1970. 289–290. – Varga Mihály: Egy délelőtt Nagy Lászlónál. Fo 1971. 1. sz. 27–29. – Alföldy Jenő: Búcsúztatás, jövendölés nélkül. ÚÍ 1972. 11. sz. 119–120. – Bata Imre: Szenvedés és szerelem. Kort 1972. 1284–1289. – Héra Zoltán: Ég és föld. Oratórium az elhagyott udvarok emlékére. Kr 1972. 5. sz. 23–24. és H. Z.: A költemény felé. 1974. 393–397. – Kiss Ferenc: Nagy László: Ég és föld. Ttáj 1972. 9. sz. 75–79. – Szabó Márta: A Menyegző és a hosszúvers kérdése. Nagy László költészetéről. Tanulmányok. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa 1972. 231–242. – Tamás Attila: Ég és föld. Kort 1972. 1290–1292. – Vasvári István: Nagy László. Bibliográfia. 1972. – Bertha Bulcsu: Interjú Nagy Lászlóval. Je 104–114. és B. B.: Írók műhelyében. 780 1973. 326–357. – Czine Mihály: Versben bujdosó. Je 1973. 115–118. – Fülöp László: Ég és föld. 1973. és F. L.: Élő költészet. 1976. 402–418. – Héra Zoltán: Szavak tüntetése. Nszab 1973. nov. 4. és H. Z.: A költemény felé. 1974. 398–402. – Kiss Ferenc: Versben bujdosó. Kort 1973. 2014–2018. – Lengyel Balázs: Versben bujdosó. ÉI 1973. 1. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 61–64. – Zelk Zoltán: Nagy Lászlóról. Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 75–78. – Bányai Gábor: Korszerű költészet, hagyomány és közönség. Nszab 1974. máj. 1. – Domokos Mátyás: A versben bujdosó kimondhatatlan. Ttáj 1974. 1. sz. 62–71. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 246–267. – Fülöp László: Versben bujdosó. Alf 1974. 2. sz. 65–69. – Koczkás Sándor: Versben bujdosó. Kr 1974. 2. sz. 19–20. – Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alf 1974. 7. sz. 24–29. – Vargha Balázs: Nagy László helikoptere. Budapest 1974. 1. sz. 20–21., 2. sz. 20–21., 3. sz. 20–21. – Ágh István: Üdvözítő emlékek. Ttáj 1975. 7. sz. 14–17. – Ágh István: Üres bölcsőnk ringása. Kort 1975. 682–693. – Alexa Károly: Nagy László: Versek és versfordítások. Kr 1975. 8. sz. 21–22. – Béládi Miklós: A csodát művelő költő. Nszava 1975. júl. 19. – Bodri Ferenc: Seb a Cédruson. A "sebeket becéző" költő stigmatizációja. Ttáj 1975. 7. sz. 52–57. – Czine Mihály: Nagy László ötvenéves. Je 1975. 7. sz. 623–624. – Csetri Lajos: Nagy László: Versek és versfordítások. Ttáj 1975. 7. sz. 74–82. – Csoóri Sándor: Nagy László földi vonulása. Ttáj 1975. 7. sz. 21–23. és Cs. S.: Nomád napló. 1978. 315–318. – Görömbei András: "Fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja." Alf 1975. 7. sz. 33–45. – Görömbei András: Ki viszi át a Szerelmet. Ttáj 1975. 7. sz. 36–41. – Grezsa Ferenc: Pártatlan ítélet a költőről: verse. Nagy Lászlóról a Vidám üzenetek ürügyén. Ttáj 1975. 7. sz. 58–61. – Kabdebó Lóránt: A világ képeiben. Fo 1975. 10. sz. 72–77. – Kis Pintér Imre: Nagy László indulása. Ttáj 1975. 7. sz. 28–35. és K. P. L: Helyzetjelentés. 1979. 200–216. – Kiss Benedek: A Nagy László-i imperatívusz. Ttáj 1975. 7. sz. 24–27. – G. Komoróczy Emőke: Az ifjú pár és a lakodalmasok. Életünk 1975. 338–358. – A költő nem tévedhet. Kormos István interjúja Nagy Lászlóval a Magyar Televízióban. Ttáj 1975. 7. sz. 5–11. – Pomogáts Béla: Nagy László lovai. Egy motívum költészetében. Ttáj 1975. 7. sz. 62–67. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 511–524. – Takács Imre: Nagy László köszöntése. Kort 1975. 1147–1150. – Tandori Dezső: "Tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben, ámen." ÚÍ 1975. 8. sz. 93–102. – Vasy Géza: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet. Je 1975. 625–628. – Vasy Géza: Nagy László: Szárnyak zenéje. Ttáj 1975. 7. sz. 46–51. – Vörös László: Nagy László: Csontváry. Ttáj 1975. 7. sz. 42–45. – Juhász Péter: Nagy László bolgár népköltésfordításai. Ttáj 1976. 8. sz. 52–59. – Mezei József: Önarckép ezüstben. Kort 1976. 980–989. – Tüskés Tibor: Párhuzamos verselemzés. Nagy László Kiscsikósirató és Búcsúzik a lovacska című költeményei egybevetése. Magyartanítás 1976. 2. sz. 76–81. – Varga Csaba: Nagy László versei bolgárul. Interjú Nino Nikolovval. Ttáj 1976. 8. sz. 60–61. – E. Fehér Pál: "Talán drámát is írok." Interjú Nagy Lászlóval. Nszab 1977. dec. 25. és N. L.: Adok nektek aranyvesszőt. 1979. 81–85. – Kiss Ferenc: A mindenség választott fia. Fo 1977. 3. sz. 17–18. – Alföldy Jenő: Jönnek a harangok értem. ÉI 1978. 21. sz. – Baránszky-Jób László: Nagy László: Jönnek a harangok értem. Út 1978. 9. sz. 78–80. – Béládi Miklós: Nagy László. Nagyv 1978. 606–607. – Belohorszky Pál: Dévaj melankólia. Ttáj 1978. 4. sz. 96–102. – Bodri Ferenc: Nagy László vendégei. Bartók és a ragadozók. ÚÍ 1978. 5. sz. 28–32. – Búcsú Nagy Lászlótól. Bella István. Bertha Bulcsu, Cseres Tibor, Csoóri Sándor, Csurka István, Dénes Zsófia, Eörsi István, Galambos Lajos, Jovánovics Miklós, Koczkás Sándor, Mezei András, Örkény István, Rab Zsuzsa, Veress Miklós írásai. ÉI 1978. 5. sz. – Czigány Lóránt: Ki viszi át a szerelmet? IÚ 1978. 3–4. sz. – Czine Mihály: "Égi s földi virágzás tükre." Emlékek Nagy Lászlóról. Ttáj 1978. 4. sz. 44–51. – Czine Mihály: "Pirosan áttör időn és ködön." Je 1978. 277–280. – Czine Mihály: Jönnek a harangok értem. Ttáj 1978. 10. sz. 115–116. – Faragó Vilmos: Nagy László hétköznapjai. Nszab 1978. febr. 5. – Féja Géza: A versben bujdosó. ÚÍ 1978. 5. sz. 16–18. – Fodor András: Nagy Lászlóról egy vers ürügyén. Ttáj 1978. 10. sz. 32–34. és F. A.: Futárposta. 1980. 160–163. – Görömbei András: Nagy László. Alf 1978. 3. sz. 94–96. – Görömbei András: Nagy László: Jönnek a harangok értem. Alf 1978. 7. sz. 72–77. – Héra Zoltán: Nagy László és az orosz líra. Szovjet Irodalom 1978. 5. sz. 129–131. – Hunyady Judit: Az utolsó nyilatkozat. ÚjTük 1978. 7. sz. és Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. 1978. 86–87. – Ilia Mihály: Nem lehet róla nekrológot írni. Ttáj 1978. 4. sz. 32–34. – Kántor Lajos: Váradi találkozások Nagy Lászlóval és Marin Sorescuval. Korunk 1978. 319–322. és K. L.: Korváltás. Bukarest 1979. 358–363. – Kovács Sándor Iván: Nagy László Janus Pannonius-fordítása. Kort 1978. 781586–591. – Kósa Ferenc: "A szavak elmenekültek tőlem." Ttáj 1978. 4. sz. 38–43. – Kiss Ferenc: Búcsú Nagy Lászlótól. Ttáj 1978. 4. sz. – Kormos István: Vázlat Nagy László portréfilmjéhez. ÚÍ 1978. 5. sz. 8–14. – Morvay Zsuzsanna: Nagy László: Vállamon bárányos éggel. MNyr 1978. 186–195. – Nikolov, Nino: Búcsú Nagy Lászlótól. Nagyv 1978. 760–761. – Orbán Ottó: Nagy László. Alf 1978. 9. sz. 53–57. – Orbán Ottó: Nagy László. NHQu 1978. 72. sz. 81–89. és O. O.: Honnan jön a költő? 1980. 198–210. – Pomogáts Béla: Himnusz a tűzhöz. Kort 1978. 578–583. és P. B. Versek közelről. 1980. 190–202. – Pinczési Judit: Az üzenet fényjelei. ÚÍ 1978. 10. sz. 100–105. – Sütő András: Búcsú Nagy Lászlótól. ÉI 1978. 6. sz. – Tóth Dezső: Búcsú Nagy Lászlótól. ÉI 1978. 6. sz. – Tőzsér Árpád: Nagy László. ISz 1978. 291–294. – Tolnai Gábor: Utazás a Siratóénekkel. ÚÍ 1978. 5. sz. 20–25. – Cs. Varga István: Búcsú Nagy Lászlótól. Hevesi Művelődés 1978. 1. sz. 7–10. – Vitányi Iván: Rekviem Nagy Lászlóért – magunk miatt. Ttáj 1978. 4. sz. 36–37. – Beney Zsuzsa: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? B. Zs.: Nyitva van az aranykapu. 1979. 125–133. – D. Berencsy Margit: Nagy László: Tűz. HSz 1979. 2. sz. 57–61. – Csányi László: Nagy László szivárványai. ÚÍ 1979. 4. sz. 87–96. – Kabdebó Lóránt: Már fénybe öltözötten. Életünk Nagy László képeiben. Napj 1979. 2. sz. 5–7. – Kiss Ferenc: Versben bujdosó. Napj 1979. 4. sz. 30–31. – Kiss Ferenc: A lehetetlen képviseletében. Ttáj 1979. 4. sz. 27–45. – Vasy Géza: Harangjai értünk szólnak. Nagy László utolsó pályaszakasza. Je 1979. 370–376. – Csoóri Sándor: Egy másik életmű töredéke. Ttáj 1980. 1. sz. 34–37. – Kiss Ferenc: Ébredés Bozsenciben. Nagy László magyarul ismeretlen verse. Ttáj 1980. 1. sz. 27–32. – Kiss Ferenc: A Menyegző. Fo 1980. 5. sz. 74–84. és Miért szép? 1981. 395–421. – Koczkás Sándor: Nagy László történelmi "duendéje". Je 1980. 689–691. – Sándor György: Nagy László. Alf 1980. 10. sz. 67–72. – Takács Zsuzsa: E fordításban én őt sirattam. Nagy László Lorca-fordítása. ÚÍ 1980. 9. sz. 87–93. – Tandori Dezső: Egy-egy vers ma. Nagy László: Álmaim verőerekkel. Kort 1980. 1141–1143. – Virrasztó Jolán: "Simogatom és ütöm a földet." Életünk 1980. 280–288.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT