Thuróczy család. (Turócz szent-Mihályi)

Teljes szövegű keresés

Thuróczy család. (Turócz szent-Mihályi)
Turócz megyei ős régi kihalt család. Már 1269-ben találjuk Turócz megyében a Turóczi családnevet, a midőn Imrének fiai Tamás, Benedek és Márton IV. Béla királytol Bene nevű birtokjokra új kir. adományt nyertek. * Ezen Bene földet utóbb Benefalva, most Benicznek nevezik, és ezen testvérek a Beniczky család ősei lettek. *
Túróczi Regestrum. Engel, Monumenta. 77.
Bel M. Notitia nova Hung. II. p. 330. és Budai Fer. Hist. Lexic. III. 470.
E családból lehettek: Turóczi András 1412-ben Zsigmond király titkára.
Turóczi Benedek 1464-ben királyi főajtonálló mester. *
Corpus Juris 1464. évi törvény. Budai Fer. III. 470.
Turóczy György 1488–1492-ben fő pohárnok mester. *
Corpus Juris az 1488. és 92. évi végzemények záradéka.
A turócz-szent mihályi Thuróczy családnak nemzékrendje * következő:
Rajcsányi Geneal. II. 91.
István de Thurócz.; I. János de Thurócz 1366.; I. Miklós 1366.; Péter literatus de Thurócz 1414.; II. János 1468. de Thurócz-sz.-Mihály 1470. tur. conv. jegyző 1488. itélőmester.; II. Miklós nagyságos Erdélyi alvajda 1513. itélőmest. 1525. Túróczi főispán. (Zabláth Margit); Bora (Pinczi Juhos Péter); Peregrin.; Zsófia (1. Péli András 1526. 2. Tót-thúri András deák); Anna (Fyüri Gáspár 1526.; Kata (Swab v. Divéky György); Márta 1526. (Nyáry Lőrinczné 1545.)
I. János testvéreivel együtt kapta Turócz megyei Alfalu máskép Zorkócz negyedrészét.
II. János kezdé magát Turócz-szent-Mihályról írni, 1468-ban Mátyás király ügyében ügyvédképen műkődött. 1470-ben a turóczi premontrei convent jegyzője volt, 1488-ban itélőmester lett. Egyik fia
II. Miklós 1513-ban erdélyi alvajda volt; ő szerzé meg Turócz vármegyében Tót-Prónát a Serafin és Szucsán birtokrészeken kivűl egészen. 1524-ben itélőmester, 1525-ben kírályi személynök. 1527-ben lett Turócz vármegye főispánja és udvarmester. Neje volt Zabláthi Lőrincznek leánya Margit. Már 1544-ben nem élt. * Nála szolgált Nyáry Miklós, atyja bedeghi Nyáry Lőrincznek a család törzsének, ki Thuróczy Miklósnak egyetlen leányát Mártát nőűl vette.
Budai Fer. Hist. lex. III. 471.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT