Thuróczy család. (Ludbregi)

Teljes szövegű keresés

Thuróczy család. (Ludbregi)
Horvát országban virágzott. Törzse Bernát Turócz megyéből eredvén, innen vette nevét, szerencsés katona lévén 1502–1510. körűl Horvát országi albánná és Kőrös vármegye alispánja lett. Fia János szintén albánná lett, és nőűl vévén Somogy vármegyéből Gyulai Jánosnak Battyán Zsófiától leányát Annát, ettől lettek fiai István, Bernát és Gábor, ki már nagyságosnak czímeztetett, és nejétől Vidar-teleki Sibrik Magdolnától nemzé Benedeket, Jánost a magvaszakadtat, és Sárát Dvornichich Györgynét.
Nevezett Benedek, Ludbreg, Belecz és Vinicza birtokos ura, kir. tanácsos, 1606-ban aláírta a bécsi békekötést, 1615-ben Dalm., Horvát és Tót ország bánjává neveztetett és beiktattatott. * Már 1635-ben csak özvegye élt nagy-tábori Ratkay Zsuzsanna, kitől két gyermeke maradt; Miklós, kikben a ludbregi Thuróczy család kihalt, és Borbála 1636-ban gróf Erdődy Farkas neje.
Honori ac Fortunae Illustrissimi, Spectabilis ac Magnifici Domini D. Benedicti Thuróczy, Domini in Ludbreg, Belecz, et Vinicza, etc. Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae Bani et Proregis, nec non S. Caes. Regiaeque Mattis Consiliarii Cum hanc proregis dignitatem fausto adiret omine Applausum est a Generoso et Nobili Adolescente Stephano Berislavich de Kis-Mlaka, sacrae Poetices in Archiducali Academia Graecii Studioso etc. observantiae ergo. Graecii MDCXV. 4. r.
A család leszármazása * következő:
Rajcsány Ádám, Geneal. II. 126.
Bernát 1502. 10. al-bán.; János 1562. al-bán (Gyulai Anna); István.; Nagys. Gábor (Sibrik Magdol.); II. Bernát.; Benedek 1615. horvátorsz. bánja (Ratkay Zsuzsi); János †; Sára (Dvornichich Györgyné); Miklós †; Bora 1635. (gr. Erdődy Farkas)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT