Peres család. (Paczali †).

Teljes szövegű keresés

Peres család. (Paczali †).
Paczali Peres Lászlónak fia András és általa Peres Tamásnak fiai Kilián és András, továbbá Jánosnak fiai Ferencz, Mihály és Péter mindnyájan a nevezett Paczalról Andrásnak osztályos atyafiai 1431-ben Zsigmond királytól czímeres levelet nyertek.*
Regestrum Gyulaffyanum fasc. IV. Mss. Musaei fol. lat. nro 2340.
Tán e család ivadéka volt Peres Endre az 1505. évi rákosi országgyülésre Bodrog vármegye követe.*
Jászay P. A. m. nemzet napjai a moh. vész után 158.
Bizonyosan e családból volt, s tán épen az említett László az, kinek leánya Veronika Horhy Benedek neje volt.*
Sz.-benedi Convent 1637. Fasch. 17. nro 58.
Lehoczky említ korláthfalvi Peres családot Abauj és Nógrád vármegyében, mint kihaltat.*
Lehoczky Stemmat. II. 321.
1628. év táján Doboka megyében is birtokos volt Peres Sándor.*
Hodor, Doboka várm. 206.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT