Kálos család. (Szirmai, péterfalvi stb.)

Teljes szövegű keresés

Kálos család. (Szirmai, péterfalvi stb.)
Ugocsa vármegye régi családa. Egy törzsből ered a Szirmay családdal. Törzse Calvus (kopasz volt) *, melyből lett valószinűleg a Kálos név, noha egyébiránt már 1381-ki oklevélben egy Kalus nevü is emlittetik *.
Szirmay C. Ugocsa p. 111.
Szirmay C. Ugocsa p. 116.
1391-ben Kalus-nak fia Domokos, fiával Miklóssal Öszödfalva határát járatá *.
Szirmay C. Ugocsa p. 112.
1458-ban már a Kalus család, mely név utóbb Kalosra változott, a szirmai előnévvel élt. Igy szirmai Kalus Simonnak fia Foris, Pázmán Mihálylyal, és szirmai Barthus fiával Andrással és Mátéval, s több osztályos rokonaival Perény Péter ellen hatalmaskodás iránt tétetnek tanuvallatást *. 1471-ben pedig ismét a Kalus család Beken, Barthus, Pazmán és Zirmay vér ágazataival egyezkedik.
Szirmay C. Ugocsa p. 112.
Utóbb azt látjuk, hogy a család egy némely ága Péterfalvi, másik ismét sásvári előnévvel is élt. Igy Péterfalvi Kálos Márton Ugocsa vármegyének 1565–1581-ben szolgabirája volt. Péterfalvi Kálos Mátyás 1581–82-ben viselt szolgabiróságot *.
Szirmay C. Ugocsa p. 58.
A sásvári előnevüekből sásvári Kálos Pál 1616-ban volt Ugocsa vármegye szolgabirája *.
Szirmay C. Ugocsa p. 59.
Utóbb ismét a szirmai előnév használatában látjuk a Kálosokat; igy szirmai Kálos Bertalan 1697-ben ugocsamegyei esküdt *; szirmai Kálos Dienes 1804-ben főügyész volt. Ez utóbbi testvérével Bertalannal, Kálos Lászlónak fiai e század elején is Szirma helységnek főbb birtokosai között állottak *.
Szirmay C. Ugocsa p. 60. 63.
Szirmay C. Ugocsa p. 113.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT