Kalonday család. (Kalondai †.)

Teljes szövegű keresés

Kalonday család. (Kalondai †.)
Régi kihalt nemes család, mely hajdan Nógrád megyében birta Kalonda helységet.
Kalonday Simon 1472-ben kapja Nógrád megyében Mátyás királytól Kozárd helységet *.
Kaprinai Mss. B. tom. L. p. 70. – Előbbről l. Fejér Cod. Dipl. tom. X. vol. VIII. p. 154. Magist. Stephanus dictus Kalandai 1384-ben egri kanonok.
Kalonday Imre 1493-ban Krakkóban tanult *.
Regestrum Bursae Cracoviensis p. 16.
Kalonday György 1499–1500-ban Hont vármegye alispánja volt *, élt 1504-ben is *.
Eredeti okirat, és Kövesdy L. Examen Verbőczyanum Pest. 1785. pag. 173.
Kovachich Suppl. ad vest. Comitiorum II. 209. 310.
Kalonday Gergely 1514-ben a Dunába veszett Buda alatt *.
Budapesti szemle II. köt. 167.
Kalonday Péter 1510-ben Hont vármegye alispánja *.
Kövesdy L. Wxamen Verbőczyanum Pest. 1785. pag. 174.
Kalonday Istvánnak fia György 1504-ben halt meg, mint ezt Kalonda helységben talált sirköve, és annak fölirata mutatja, mely igy hangzik: „Hec est sepultura Egregii Georgii nati condam Stephani de Kalonda, qui obiit in anno Dni millesimo quingentesimo quarto.
A sirkőn a család czimere látható, mely a paizs udvarában egy könyökben meghajló pánczélos kar nyillal átlőve, kezében kinyilt virágot tartva. A paizsfölötti sisakból – ugy látszik – szárny emelkedik ki, és körűle két oldalra makkos cserfa lombozat csüng alá *.
L. rajzát Mocsáry A. Nógrád várm. Esmertetése. I. 166. lap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT