Első színpadi sikere

Teljes szövegű keresés

Első színpadi sikere
Ez anyagi és szellemi végveszélyből hirtelen kiragadja Kisfaludyt egy égi lény, a költészet múzsája. 1819 május 3-ikán Kisfaudy Károly egyszerre csak ünnepelt emberré, híres költővé válik; e nap estéjén egy történelmi dráma ragadja lelkesedésre a pesti közönséget, melynek címe A tatárok Magyarországban, szerzője pedig Kisfaludy Károly; ez estétől fogva többé nem elhagyott ifjú, hanem dicsőített férfiú, nem a festészetben kontárkodó mesterember, hanem valódi hivatásának tudatára jutott költő. Lázas hévvel adja át magát a költői munkásságnak. Egyik drámája a másik után kerűl színpadra és arat diadalt. Drámái és vígjátékai révén ő az első magyar költő, ki valódi népszerűséghez jut. Színművei az egész nemzetre kihatnak a felső osztályoktól az alsó rétegekig. A fővárosban megnézik drámáit a főrendek és főtisztviselők, vidéken a középnemességet lelkesítik magyar történeti hősei, érzékeny jelenetei megríkatják a jámbor polgárságot és bohózatos alakjai megnevettetik az írni-olvasni tudatlan pórt is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT