Hasta,

Teljes szövegű keresés

Hasta, a sabinumi quiris v. curis, dárda. Mint symbolumnak sokféle szerepe volt. 1. A nemzetközi jogban a fetialisok h.-ja, melyet bevérezve az ellenség földjére hajítottak, a háborút, a hadüzenetet jelképezte. Devotiónál az illető, a ki a seregért felajánlotta magát, fogadalmi imáját egy h.-ra állva mondotta el. Liv. 8, 9. – 2. A közjogban a fegyverrel szezett zsákmányt jelképezte. Zsákmány eladásnál, proscriptusok vagyonának elkobzásánál és állami javak bérbe adásával a h. az állami vagyon jelképe volt. Liv. 2, 14. 5, 16. A helyet, hol az eladás történt, hastariumnak nevezték. – 3. A magánjogban a h. festuca v. vindicta név alatt szerepel a manumissiónál és mancipatiónál. A h. coelibarisszal a menyasszony haját fésülték, annak jeléül, hogy az asszony a férj hatalmába kerül. E szokást a sabinumi nők elrablására is vonatkoztatják. – 4. A h.-t mint fegyvert a rómaiak a sabinusoktól vették, míg a pilumot az etruscusoktól. Az első csatasor, a hastati, valószínűleg a pyrrhusi háborúk óta használt pilumot h. helyett. A h. pura, díszdárda, mint katonai kitüntetés szerepelt. Sall. Jug. 85. H. Ö.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT