CSANÁD VÁRMEGYE. Comitatis Csanadiensis. Csanader Gespanschaft.

Teljes szövegű keresés

CSANÁD VÁRMEGYE. Comitatis Csanadiensis. Csanader Gespanschaft. Nevezetét vette némellyek szerént Csanád Vezértöl, mások szerént pedig hajdani Csanád Püspöki Várostól, melly régenten népes, és nevezetes vala. Míg e’ Vármegyének egy része a’ Temes Vármegyei Bánáthoz nem kaptsoltatott, sokkal nagyobb vala mint most, mellyet dél felöl Maros vize, nap kelet felől Arad Vármegye, észak felől pedig Zaránd, és Békes Vármegyék határoznak. Kebele e’ Vármegyének tsupa térségböl áll, imitt amott tserfákkal bővelkedő erdőkkel díszesíttetve, mellyekkel hajdan nem bírt.
Folyó vize Maros, melly Arad Vármegyét meghaladván Pátske nevű falunál, a’ Csanádi mezőséget nedvesíti, ’s most határozza is e’ Vármegyét; az előtt pedig míg Maros vizéntúl lévő része Temes Vármegyéhez nem kaptsoltatott e’ nevezetes folyó víz közepén folyt vala e’ Vármegyének. Földgye kiváltképen termékeny, bora melly Mako Városa körűl terem, leg nevezetesebb, leírta bővségét a’ többek között ISTVÁNFI, ezt mondván felőle. Sunt inquit fere haec omnia loca in amaena, et patenti planitie, juxta irriguos amnes sita, ubertate loci, pecorumque faecunditate, piscium copia, frumenti, pabuli, pomorumque abundantia, Coelique benignitate nulli terrarum secunda. Kiváltképen alkalmatos a’ külömbféle marháknak nevelésekre, nagy, és jó legelőt szolgáltatván marháiknak, melly a’ sok elpusztíttatott hajdani faluknak helyeik által is meg nagyobbíttatott. Mindöszve 54 lakó helyek vagynak benne, ’s azok közzűl Horgos, és Busák a’ Kalotsai Érsekséghez tartozik, a’ több helyei pedig a’ Csanádi Püspöki Megyéhez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT