ARAD.

Teljes szövegű keresés

ARAD. Ó Arad építtetett a’ közönséges véllekedés szerént Arad, vagy Orod Vezér által, a’ kitöl vette nevezetét is. Igen régi vár vala ez, a’ Maros vize partyán; nevezetesítette hajdan az itt volt Káptalan, a) és IIdik BÉLA Királynak itten tartatott Ország gyűlése. b) Mellyben HELENA Királyné, Férjének szeme világátol lett megfosztatásáért olly hathatósan beszéllet vala az Országnak Rendgyei elött, hogy a’ vétkesek azonnal hatvanan megölettettek. Sajnálta e’ kemény büntetést BÉLA; de a’ felgyúlladott 52sokaságnak haragját nem engesztelhette. Eltörőltetett annakutánna a’ Tartárok által, de ismét még sokkal inkább megerősíttetett. Meggyőzetetvén pedig a’ Keresztények Temesvár alatt, nem sok idő alatt Arad is jármok alá jutott; de a’ mieinktöl ismét viszsza vétettetett c). Minekutánna pedig Magyar Országnak Királyai, és a’ Törökök által felingerlett Erdély Országnak Fejedelmei között a’ versengezések uralkodtak volna, felsegíttetvén Bátori Gábor az Ozmanoktól, az Erdélyieknek hatalmokba jutott; élvén azonban a’ jó alkalmatossággal a’ Törökök ismét jármok alá kerítették, és az alatt nyöge egész 1686. esztendőig, míg Mertz, és Hájszter Tsászári Vezérek, nagy számú Ozmanoknak megölettetése, és három száz Törököknek elfogattatásával szerentsésen vissza nyerék (lásd felőle d) Istvánfit) nevezetes nyereséggel megelégedvén a’ Keresztények, őrízet nélkül hagyák a’ Várat, és így a’ Törökök ismét vissza foglalták, ’s hatalmok alatt is maradott, míg 1688. esztendőben Lippát elfoglalván, Karaffa által, ismét a’ Tsászárnak hatalma alá hódolt vala. Az időtöl olta szűntelen kőzelít végső elenyészéséhez; mert már ma alig lehet omladékain kivűl belőle valamit szemlélni. Leg inkább nevezetesíti e’ helyet IIdik BÉLA Királynak itten lett eltemettetése; noha már annyira eltsekélyedett, hogy inkább vélnéd azt valami falunak, mint hajdani nevezetes erősségű Városnak.
a) In ritu explorandć veritatis L. Q. 2.
b) Bonfin. Lib. VI. Dec. II. p. 225. 8.
c) Istvanfi Libr. XXIX. p. 669. 26.
d) Istvánfi Libr. XLVI. p. 599. 6.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT