Bárdossy-kormány

Teljes szövegű keresés

Bárdossy-kormány: az 1941.ápr.3-1942.márc. 7. között Bárdossy László me. vezetésével hivatalban lévő korm. Tagjai: Keresztes-Fischer Ferenc bm., Bartha Károly vezds. hm., Radocsay László igazságügyi, Hóman Bálint vkm., Reményi-Schneller Lajos püm., Varga József kereskedelem- és közlekedés-, egyben iparügyi, br. Bánffy Dániel földművelésügyi, Laky Rezső tárca nélküli közellátásügyi miniszter. A külügyi tárcát a me. töltötte be. – A ~ új tagja: tárca nélküli közellátásügyi miniszter 1941.szept.15-től Györffy-Bengyel Sándor al-tbgy. – A ~ hivatali ideje alatt, 1941.ápr.11-én kapcsolódott be a Honvédség a n-ol. balkáni hadműveletbe, s vette birtokba a trianoni békével elcsatolt délvidéki területeket, a Bánság kivételével, ahol n. katonai közigazgatást vezettek be. Jún-ban a ~ nem engedett a kat. vezetés sürgetésének (Werth-memorandumok) és nem ajánlotta fel önként Mo. részvételét a Szovjetunió elleni támadásban. A jún.23-i minisztertanácsi határozat alapján másnap megszakította a diplomáciai viszonyt a Szu-val. Kassa bombázása után a ~ a kormányzó döntése alapján kimondta, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. A korm. ülésén Keresztes-Fischer és Radocsay a belépés ellen foglalt állást, Varga és Bánffy csak feltételesen támogatta, a megtorló válaszcsapás erejéig, s nem a háborút. A me. elhallgatta Kristóffy József moszkvai m. követ sürgönyét Molotov sz. küm. kijelentéséről, miszerint a Szu-nak nincsenek követelései Mo-gal szemben, s ha Mo. semleges marad, akkor a Szu. megértően fogadja a Ro-val szembeni esetleges további m. területi igényeket. A Honvédség bekapcsolódott a K-i hadszíntéren folyó hdm-ekbe, bár a ~ ellenezte Werth Henrik gy. tbk. VKF követelését a fe. erők nagyobb arányú bevetésére. 1942.jan-ban a Ribbentrop n. küm-rel, majd Keitel vtbgy-gyal, az OKW főnökével folytatott, a 2.magyar hadsereg felállítását eredményező tárgyalásokon azonban mégis megegyezés született a nagyobb arányú m. részvételről a K-i front hdm-eiben. A ~ hivatali ideje alatt, 1941.dec.7-én állott be a hadiállapot Magyarország és Nagy-Britannia között, majd az 1941.dec.12-i m. hadüzenet nyomán (már a Kállay-kormány hivatali ideje alatt) 1942. jún.5-én a hadiállapot Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. A ~ fogadtatta el 1941.aug.8-án a III. zsidótörvényt. Az antiszemita pol. felerősődése vezetett ahhoz, hogy Mo-ra menekült zsidókat toloncoljanak ki (Kamienec-Podolszk-i események). A ~-t is felelősség terheli az 1942.jan.4-én kezdődött, 23-án Szombathelyi Ferenc vezds. VKF által leállított újvidéki razziáért. A pol. vezetés konzervatív csoportjai 1942 tavaszára megelégelték a ~ n-ek-nek tett engedményeit, veszélyesnek tartva mindinkább jobbra tolódó belpol-ját. Horthy Miklós szintén elvesztette bizalmát a korm.főben, részben a fenti okokból, részben mivel az nem támogatta a tőle elvárt eréllyel és meggyőződéssel a kormányzóhelyettesről szóló tv.javaslatot. Mindezekért a kormányzó 1942.márc.7-én lemondatta. SP, 71.

Ribbentropp és Bárdossy külügyminiszterek

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT