Orendi (Hommenau) Viktor,

Teljes szövegű keresés

Orendi (Hommenau) Viktor,
hirlapíró és szerkesztő, szül. 1870. június 13. Erzsébetvároson; műveltségét magánúton szerezte meg. Mint hirlapíró és lapszerkesztő élt Bécsben, Bukarestben, Nagy-Szebenben és Szász-Régenben. Miután a nevezett városokban biztos keresetet nem talált, Marosvásárhelyre ment, hol a franczia nyelvből leczkéket adott; ugyanott megindította a Das kleine Universum cz. szépirodalmi hetilapot, mely három hónap mulva megszünt: 1895. jún. átvette a S.-Reener Wochenblatt szerkesztését, melytől azonban 1896. decz. végén megvált, mire visszatért Marosvásárhelyre, hol mint német és franczia nyelvmester tartotta fenn magát.
Czikke a Gross-Kikindaer Zeitungban (1899. Siebenbürgische Land- und Städtebilder); legtöbb erdélyi és temesvári német hirlapnak munkatársa; így tárczákat írt a Bukarester Tagblattba; az Ungr.-Weisskirchner VoIksblattba, a Siebenb. Deutsches Tagblattba.
Munkája: Blätter und Blüthen. Sächsisch-Reen, 1895. (Költemények).
Legújabban (1903) a Temesvarer Nachrichtent szerkeszti.
Kronstädter Tagblatt 1895. 227. sz.
Siebenbürgisch-Deutsches Tagblatt 1896. 6833. sz.
Schuller-Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 332. l.
Aradi Közlöny 1903. 161. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT