Kassics Ignácz (kisfaludi),

Teljes szövegű keresés

Kassics Ignácz (kisfaludi),
ügyvéd, m. kir. udvari ágens, szül. 1792. jan. 29. Világosvárott (Aradm.); 1838. júl. 19. kapott nemességet kisfaludi előnévvel. Veszprém, Békés, Somogy, Heves és Külső-Szolnokmegyék táblabirája volt. Meghalt 1854. márcz. 28. Bécsben.
Munkái:
Enchiridion seu extractus benignorum normalium ordinationum regiarum circa praecavenda vindicandaque quaevis inregno delicta, corrigendos, tollendosque diversos abusus et excessus, conservandam proin securitatem et tranquillitatem publicam, tenendumque rectum politiae ordinem, sub...regimine Caroli III., nec non...Mariae Theresiae, seu inde ab anno 1724, usque annum 1780. emanatarum, et tine observationis per regnum circulariter publicatarum, secundum materias serie chronologica et ordine alphabeti digestus. Pestini, 1825. Három kötet.
Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis nobilium inclyti regni Hungariae modis item acuirendae, et legitimandae nobilatitis positivis patriae legibus, benignis item normalibus resolutionibus regiis, ac supremorum fororum, nec non exemplis, ac formulis styli tam latini, quam et hungarici diversissimis illustratum. U. ott, 1828. (2. k. U. ott, 1837.)
Tractatus de mandatis judicialibus ordinariorum regni Hungariae judicum iisdemque suppari authoritate pollentium, in conformitate positivorum patriae legum, ac secundum praxeos et styli curialis regulas alucubratus, exemplisque ac formulis diversis illustratus. U. ott, 1828.
Praxis juridica civilis et stylare juristarum latino-hungaricum. Complectens in se normam peragendarum diversarum functionum juridicarum, conficiendorumque desuper instrumentorum litteralium ad praescriptum patriae legum, curialium decisionum, altiorumque ordinationum regiarum, vigentis item usus, et consuetudinis elaboratum. Viennae, 1832. Két kötet. (2. kiadás 1835., 3. bőv. kiadás 1843. U. ott.)
Extractus benignarum resolutionum regiarum, pro magistris opificibus, eorundem sodalibus et tyronibus, caehalibusque regni Hungariae contuberniis praescriptarum. U. ott, 1835. (Magyar czímmel is.)
Érdemkoszorúk, vagy értekezés a felséges austriai cs. és kir. uralkodó házat illető jeles rendekrűl, megtisztelésekrűl és jutalmazásokrúl, toldalékkép pedig Europában most virágzó egyéb jeles rendekrűl is. U. ott, 1840.
Nevét Kossichnak is írta.
Tudom. Gyűjtem. 1826. X. 125. l.
Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai, Pozsony, 1846. 12. l.
Petrik Bibliogr.
Illésy-Pettkó, A királyok könyve. Bpest, 1895. 104. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT