Kassai (Dávid) Zsigmond,

Teljes szövegű keresés

Kassai (Dávid) Zsigmond,
középiskolai tanár, valószinűleg Kassán született és születése helyéről nevezte magát Kassainak; miután a hazában elvégezte tanulását, külföldre ment és az olasz-, francziaországi s a svájczi egyetemeket látogatta. Tanult 1577-ben Wittenbergában is, hol a hittudományokban, a latin és görög nyelvben képezte magát; onnan hivatott meg 1578-ban a nagy-váradi iskolába tanárnak. Nagy kedveltségnek örvendvén, a Kendiek, Csákyak, Somboriak, Kovácsócziak, Telegdiek, Varkócziak, Sulyokok, Kornisok és más családok gyermekeit nevelte; Fraknói szerint Pázmány Pétert is tanította. Végre Gyulafejérvárra vitetett lectornak vagy mint maga nevezte, professornak.
Gyászverseket írt Szikszai Fabricius Vazul halálára: Caesar Georgius Cassoviensis Oratio De Vita Et Obitv ... Basilii Fabricii Szikszoniani habita... Wittenberg, 1677.
Munkája: Consolatio Davidis Sigemundi Cassoviensis. Dialogus, Quo Praesides Transylvaniae suorum morte dolentes consolatur. Claudiopoli, 1584.
Bod Péter, M. Athenás 133. l.
Benkő, Transsilvania II. 343. l.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 48. l.
Fraknói Vilmos, Pázmány Péter. Bpest, 1886. 8. l. (M. Történeti Életrajzok.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT