Károli (Ketü) István,

Teljes szövegű keresés

Károli (Ketü) István,
ev. ref. lelkész, 1608. decz. 19. a debreczeni főiskolában lépett a felső osztályba; 1613. aug. 15-től a heidelbergi egyetemen tanult. hazájában visszatérve lelkész lett. A debreczeni iskola jegyzőkönyvében ez van neve után írva: Obiit Albae in officio pastoratus.
Munkái:
De Aeterna Dei Praedestinatione 1613. (146–147. 1.)
De Sacramentis in genere 1615. (208–209. 1.)
Üdvözlő verset írt Keseri András. Positiones theologicae ... Heidelbergae, 1615. cz. munkájába.
Sárospataki Füzetek 1862. 562. l. és Bakóczi János szives közlése (a debreczeni ev. ref. főiskola jegyzőkönvéből.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT