Ila Bálint

Teljes szövegű keresés

Ila Bálint (Kunszentmiklós, 1903. febr. 15.Bp., 1978. aug. 17.): történész, levéltáros. A bp.-i tudományegy.-en bölcsészdoktori diplomát szerzett (1927), tagja volt az Eötvös József Kollégiumnak. 1927-től húsz hónapon át a Bécsi Magy. Történeti Intézet belső tagja, a levéltárban dolgozott. 1930-tól 1969-ig, nyugdíjazásáig a Magy. Orsz. Levéltár munkatársa volt. Megszervezte a mikrofilmcsoportot, melyet éveken át vezetett. Főként a középkori oklevélgyűjteményeket vizsgálta, húszezer középkori oklevél lajstromát készítette el. – F. m. A Thurzó család levéltára (Levéltári Közl., 1932); A Thurzó levéltár protestáns egyháztörténeti iratai (Bp., 1934); Az 1614.-i linzi egyetemes gyűlés (Bécsi Magy. Tört. Int. Évk., 1934); Gömör vármegye iskolaügye 1770–1777 (Domanovszky Emlékkönyv, Bp., 1937); A gömöri jobbágyság a XVI-XVIII. sz.-ban (Bp., 1937); Gömör vármegye (I., Bp., 1976; II., Bp., 1944; III., Bp., 1946; IV., Bp., 1969); Úriszék, 16–17. sz.-i perszövegek (szerk. Varga Endre, Bp., 1958); Veszprém megye helytörténeti lexikona (I., Kovacsics Józseffel, Bp., 1964); Die Walachensteuer Tretina (Viehwirtschaft und Hirtenkultur, Bp., 1968). – Irod. Borsa István: I. B. (Levéltári Közl., 1975); Komjáthy Miklós: I. B. (Levéltári Szle, 1976).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT