Dogma

Teljes szövegű keresés

Dogma A g. dogma jelentése: rendelet, rendelkezés, határozat. A g. nyelvben a közismert, mindenki által kötelezőnek elfogadott vélemény vagy tanítás, filozófiai alaptételek, egy-egy gyűlés határozata, vagy valamely isteni parancs kifejezésére volt használatos. Jelentette egy, a felsőbbség által kiadott rendelet kihirdetését, amely éppen ezáltal lépett hatályba.
Az ÓSZ LXX-fordításában többször előfordul, minden esetben profán, sőt politikai értelemben. Az ÚSZ-ben kevésszer fordul elő. Jelenti a császári rendeletet (Lk 2,1; ApCsel 17,7). Pál apostol szóhasználatában az ÓSZ-i törvényt jelenti (Ef 2,15; Kol 2,14). Az ApCsel 16,4-ben az első APOSTOLI ZSINAT határozatát jelöli, mely kötelező érvényű a pogányokból lett keresztyének számára.
BG
A B-i kor utáni időben a zsinati végzéseket, ill. tantételeket, végső fokon a keresztyén hitigazságok fogalmi keretben való kifejtését jelenti.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT