zárlat

Teljes szövegű keresés

zárlat főnév -ot, -a v. (ritka) -ja
1. (jogtudomány) Hatósági, többnyire bírói intézkedés, amely a tulajdonosnak a vagyonnal v. egyes vagyontárgyakkal való rendelkezési jogát felfüggeszti, s a zárgondnok kezelésébe adja őket. Bírói zárlat; bűnügyi zárlat; hagyatéki zárlat: a hagyatéki vagyon biztosítása elrejtés, foglalás v. rongálás ellen; végrehajtási zárlat: vmely követelés biztosítására való intézkedés; a zárlat elrendelése, feloldása; a zárlatot elrendeli, foganatosítja, föloldja, megszünteti.  Figyelmeztetem a főügyész urat, hogy hamarosan nézzen utána a dolognak, s kérjen zárlatot a Boronkay házára. (Móricz Zsigmond)
2. (kereskedelem) Zárás (3). Évvégi, félévi zárlat.
3. (katonaság) A közlekedés elzárása azzal a céllal, hogy az ellenség hátráltatva legyen mozgásában; főleg az utak, kikötők, folyamok, tengerek elzárása az élelmiszerek és egyéb szükséges dolgok megszerzésének megnehezítése végett. (történettudomány) Szárazföldi v. kontinentális zárlat: Anglia gazdasági elszigetelése az európai szárazföldtől, az angol áruk bevitelének tilalma, ill. megakadályozása <I. Napóleon alatt>. || a. Zár (6). Helyi zárlat.
4. (közigazgatás) Vmely hely(ség), terület hatósági lezárása fertőző betegségek továbbterjedésének megakadályozása végett. Állategészségügyi, egészségügyi zárlat; helyi, területi zárlat; (egészségügyi) zárlat alatt áll vmely terület; zárlat alá helyez vmely községet; zárlatot rendel el vmely területen.
5. (hivatalos) <Vmely intézménynek v. szervezetnek működésében> bizonyos időre életbe léptetett szünet. Tagfelvételi, tőzsdei zárlat.
6. (hivatalos) Bizonyos célra megszabott időszak lezárása. Nevezési zárlat; próbázási zárlat.
7. (zene) A zenei frázisok, mondatok, periódusok végén fellépő fordulat; kadencia. Egész zárlat. Szokatlan zárlatokat használ.
8. (fizika) Ellentétes elektromos töltésű vezetékek érintkezése v. vmely vezeték és a föld közötti, hiányos szigetelésből eredő vezetői összeköttetés. || a. (bizalmas) Rövidzárlat.
9. (postaügy) Postai zárlat: postahivataloknak egymáshoz címzett, rendsz. erős vászonzsákban küldött hivatalos szállítmánya.
Szóösszetétel(ek): 1. zárlatbontás; 2. bankzárlat; ebzárlat; határzárlat; hírzárlat; rövidzárlat.
zárlati; zárlatos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT