tartozik

Teljes szövegű keresés

tartozik ige és melléknév
I. tárgyatlan ige -tam, -ott, -zék (-zon)
1. Vmihez, vmibe v. vmi közé tartozik: szoros, szerves kapcsolatban, rész–egész, faj–nem stb. viszonyában van vele. A dohány a burgonyafélék családjába tartozik. Az oroszlán a macskafélékhez tartozik. A palócság a magyarsághoz tartozik. Alaszka az USÁ-hoz tartozik. A kert a házhoz tartozik.  Munkája… a legjobb útba igazító könyvek közé tartozik. (Péterfy Jenő) Nelli… sápadtan ült… egész nap a varrógép előtt, mintha ő is a géphez tartozna. (Babits Mihály) A szoba csak hotelszoba volt, de nagyon fényűző, amilyenek… luxuslakosztályokhoz szoktak tartozni. (Hunyady Sándor) || a. Vkihez, vmihez, vkik közé tartozik: <személy> egy közösségben, csoportban v. szoros kapcsolatban van, ill. közösséget vállal vele. Vö: hozzátartozik. Hozzám, hozzád, hozzánk, hozzátok, hozzájuk tartozik; vmely családba, pártba, a munkásosztályhoz tartozik. Te is közénk tartozol?  Nyáry Pál… nem tartozott az írók közé. (Jókai Mór) Az iparosok az ellenzékhez tartoztak. (Mikszáth Kálmán) || b. Vhová tartozik: vhol van a rendes, szokott helye. Vö: odatartozik. Ez a könyv nem oda tartozik, hanem ide. Ez a szék a másik terembe tartozik.
2. Vkire, vmire, (ritka) vmi elé tartozik: <vmely ügy, dolog> őt (azt) illeti, hatás- v. jogkörébe vág, ő (az) illetékes benne; az ő (annak a) feladata, dolga, kötelessége; vmilyen köze van hozzá, kapcsolata van vele. Melyik bíróság, hatóság elé tartozik az ügy? Ez rám tartozik. Ne törődj azzal, ami nem tartozik rád. Ez nem tartozik a tárgyra.  Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok, Terád pedig kicsit tartozik a dolog. (Arany János) Ha valaki áruba bocsátja… a férfiasságát… az ilyen úr nem valami nagy jellem… De mit tartozik ránk az efféle dolog? (Ambrus Zoltán) Rendőrorvos is vagyok, s hatáskörömbe tartoznak azok a bizonyos hölgyek. (Nagy Lajos)
3. (hivatalos) Tartozik vmit megtenni: <személy, közösség> köteles elvégezni vmit, meg kell tennie vmit. A szállásadó tartozik lakóit bejelenteni. Az utasításoknak mindenki tartozik engedelmeskedni. Nyolc napon belül tartozik fizetni. Az idézésre tartozik pontosan megjelenni.  A nemesség csak a haza határán betörő ellenség ellen tartozott harcolni. (Jókai Mór) || a. Vmivel tartozik vkinek, vminek: jogilag v. erkölcsileg kötelezve van vmire, vki v. vmi iránt. Elszámolással, köszönettel, magyarázattal tartozik vkinek vmiért. Elégtétellel, engedelmességgel, felelősséggel tartozik vkinek vmiért; vkinek hűséggel tartozik. Ezzel a megemlékezéssel tartoztam szüleim emlékének, a hálának, a kegyeletnek.  Tudnod kell, hogy mivel tartozol a nevednek. (Móricz Zsigmond)
4. Tartozik vkinek vmivel: adósa neki. Mivel tartozom (érte)?: mennyibe kerül?, mennyit kell fizetnem? Tíz forinttal tartozom neki. Két tojással tartozott a szomszédasszonynak. Milyen könyvvel tartozom még neked?  Tartozok én a csárdába Kilenc itce bor áráva’. (népköltés) Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak | Nem érzem magamat énekkel adósnak… Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. (Arany János) Megtettem mindent, amit megtehettem, | kinek tartoztam mindent megfizettem. | Elengedem mindenki tartozását. | Felejtsd el arcom romló földi mását. (Dsida Jenő)
II. melléknév (pénzügy) <Csak ezekben az állandósult szókapcsolatokban:> tartozik oldal, tartozik rovat: <üzleti könyvben, könyvelési számlán, mérlegen> az az oldal, ill. rovat, amely a „tartozik” szóval van megjelölve, s a követelésekkel szemen fennálló tartozásokat tartalmazza. Ezt az összeget a tartozik oldalra kell bevezetni.
Szólás(ok): (bizalmas, tréfás) (úgy látszik,) tartozunk egymásnak (vmivel): <akkor mondják, ha két ismerős véletlenül egymás után többször találkozik egymással>; ld. még lap, ördög.
Igekötős igék: beletartozik; hozzátartozik; idetartozik; összetartozik.
tartozó; tartozott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT