ragaszt

Teljes szövegű keresés

ragaszt ige -ott, ..asszon; -ani v. (-ni)
1. tárgyas Vhova ragaszt: <személy vmely tárgyat> ragadós anyaggal bekenve, vmely más tárgyhoz tapaszt, szorít, hogy hozzárögzítse. Képeket ragaszt az albumba. Egy lécet ragaszt a deszkához. Bélyeget ragaszt a levélre. Plakátot ragaszt a falra.  Egy ötöst ragaszt az egyik cigány homlokára. (Justh Zsigmond) A láda fedelének belső felére színes képek voltak ragasztva. (Kuncz Aladár) || a. tárgyas Felragasztva kiformál, csinál vmit vkinek, vminek. A gyerek bajuszt ragasztott magának.  Azt mondja Rigó Bandi: – Ragasszunk [a hóembernek] … lengő szakállat kenderből. (Mikszáth Kálmán) || b. tárgyas Vmit ragaszt: vmely kilyukadt tárgyra ragadós anyaggal megkent foltot illeszt, erősít. Futballbelsőt ragaszt; kerékpárgumit ragaszt. || c. tárgyas (tárgy nélkül is) Azzal van elfoglalva, hogy összeragaszt vmit. Éppen most ragasztja a törött vázát. Egész nap csak ragasztott.
2. Ragaszt vmit: <enyv, csiriz v. más ragadós anyag> vmely anyag két v. több darabjának tartós egymáshoz tapasztására v. rögzítésére alkalmas. A csiriz nem ragasztja a porcelánt. Az enyv ragasztja a fát.
3. tárgyas (átvitt értelemben, bizalmas) Vmit (szorosan) hozzáépít vmihez.  [A ház] egyik oldal[á]hoz egy dísztelen fészert ragasztottak. (Mikszáth Kálmán) Egymás hátára ragasztották zsúpfödeles kis faviskóikat. (Herczeg Ferenc)
4. tárgyas (átvitt értelemben, tájszó) Árát nagy nehezen összekuporgatva, meglevő tulajdona kiegészítéseképpen vesz, szerez vmit.  Másik évben egy pár igavonót ragaszt; Dolgozván sükerrel, dolgozik édesden. (Arany János) Ha üszőt vettem, azt rendesen el kellett adni, mire tehén lett, akkor újra ragasztottam egy kis borjút. (Móricz Zsigmond)
5. tárgyas (átvitt értelemben, régies, irodalmi nyelvben) Vmihez ragaszt vmit: hozzácsatolja, mellékeli vmihez.  Küldöm a Daykáról való levelemet, melyhez ragasztottam két dalocskát. (Csokonai Vitéz Mihály) || a. tárgyas (átvitt értelemben, népies) <Csúfnevet, jelzőt> vkinek a személyéhez kapcsol, s szokásba hoz, elterjeszt.  „Gézengúz, … akasztófacímer” titulust ragasztott az én nevemhez. (Jókai Mór)
6. tárgyas (átvitt értelemben, ritka, költői) Érzésben vkihez hozzákapcsol vkit, vmit.  Tépjétek el csak mind mellőlem azt, | amelyhez a sors édesen ragaszt. (Katona József)
7. (rendsz. névmási határozóval) (átvitt értelemben, bizalmas) Vkire ragaszt vmit: vmely betegséget, fertőzés útján másra átterjeszt, átszármaztat. Vö ráragaszt (2). Rám, rád, ránk, rátok, rájuk ragaszt. Rám ragasztotta nátháját.
8. (átvitt értelemben, bizalmas) Vkire ragaszt vmit: vmely bece- v. gúnynevet maradandó kapcsolatba hoz vkivel. Vö: ráragaszt (3). Rám, rád, ránk, rátok, rájuk ragaszt. Ezt a csúfnevet ő ragasztotta rám. Ki ragasztotta a fiadra ezt a becenevet?
9. (átvitt értelemben, ritka) A nyakába ragaszt vkinek vkit: <nem kívánt személyt> vkihez társít; vkinek a társaságába, környezetébe juttat, úgy, hogy az nem egykönnyen tud tőle szabadulni.  Bosszúállót senki sem ragaszt szívesen a nyakába. (Tömörkény István)
Szólás(ok): ld. szekér.
Igekötős igék: átragaszt; beragaszt; beleragaszt; felragaszt; kiragaszt; leragaszt; megragaszt; odaragaszt; összeragaszt; ráragaszt; teleragaszt; végigragaszt; visszaragaszt.
ragasztás; ragasztat; ragasztgat; ragasztható; ragasztott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT