ragaszkodik

Teljes szövegű keresés

ragaszkodik tárgyatlan ige -tam, -ott, -jék (-jon)
1. (népies, régies) Ragaszkodik (vkihez, vmihez): kapaszkodik, fogózkodik (vkibe, vmibe).  A habokba forgó a fűzághoz is ragaszkodik. (Csokonai Vitéz Mihály) No, ti meg [gyermekek] ragaszkodjatok rokolyámba. (Szigligeti Ede) No meg is ragaszkodik Rozika az ajtófélfában. A kicsike kezek hihetetlen erővel tudnak ragaszkodni. (Gárdonyi Géza)
2. Ragaszkodik vkihez, vmihez: szeretetet érez iránta, vonzódik hozzá, szívesen van vele együtt, nem akar megválni tőle. Megható, hogy mennyire ragaszkodik tanítójához az a gyermek.
3. Ragaszkodik vmihez: <vmely birtokában levő dolgot, tárgyat> megtartani igyekszik, tulajdonaként véd, nem akar megválni tőle. Ragaszkodik a könyveihez. Ragaszkodik minden darabhoz.  Ki nem Ragaszkodik élethöz görcsösen …? (Vajda János)
4. <Több közül való választáskor> kitartóan állást foglal vmely általa kiválasztott személy, dolog, tárgy mellett, köti magát hozzá, nem hajlandó helyette mást elfogadni. Eléje raktak sok ruhát, ő a kékhez ragaszkodott. || a. <Vmely állítás, meggyőződés, elv mellett> állhatatosan kitart, nem hajlandó tágítani mellőle. Ragaszkodik a maga igazához. Ragaszkodik a meggyőződéséhez.  Mint heraldikus, a címertan tudósa, ragaszkodott a történelmi igazsághoz. (Kosztolányi Dezső) A nagy elvekhez éppoly kevéssé fog ragaszkodni, mint a kicsiny formaságokhoz. (Babits Mihály) || b. <Vmely rendeletet, utasítást, szabályt> legapróbb részleteiben, betű szerint híven követ; nem tér el tőle, nem enged belőle. Mereven ragaszkodott a törvény paragrafusaihoz. Konokul ragaszkodott hozzá, hogy az iratot azonnal lemásolják neki.
Igekötős igék: megragaszkodik.
ragaszkodó.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT