juttat

Teljes szövegű keresés

juttat tárgyas ige -tam, -ott, ..asson
1. Vmit vhova juttat: kieszközli, elősegíti, hogy vmi vhova v. vmely állapotba jusson, kerüljön, érkezzék. ® Kézhez juttat vmit; (választékos) tudomására juttatja: módját ejti, hogy az illető tudomást szerezzen róla. Az iratot illetékes helyre juttatja. A labdát a hálóba juttatja. A könyvet külföldre juttatja. Küldönccel juttatja rendeltetési helyére a csomagot. Saját kezébe juttatták a levelet. Az orvos csövön juttatta a beteg gyomrába a folyadékot. || a. Vkit, vmit vmibe, vmely állapotba juttat: kieszközli v. okozza, hogy vki, vmi vmely helyzetbe, bizonyos körülmények közé jusson, kerüljön. Állásba juttat vkit; börtönbe, nyomorba juttat; érintkezésbe juttat vkit vkivel, vmivel; vkinek a hatalmába, kezére juttat vkit, vmit; célhoz juttat vkit, vmit; vminek a nyomára juttat vkit; ® hóhérkézre juttat vkit; közelebb juttat vkit, vmit vmihez; kellemetlen, kínos helyzetbe juttat vkit; holtpontra juttatja az ügyet; ® rendőrkézre juttat vkit; vmilyen sorsra juttat vkit.  Oh jaj, hová juttat még italod! (Arany JánosArisztophanész-fordítás) Vőt adok kendnek … Öcsém kezibe juttatom a jányodat, atyus. (Móricz Zsigmond) || b. Ide, idáig v. oda, odáig juttat vkit, vmit: azt okozza, hogy vki, vmi ebbe v. abba a szánalomra v. megvetésre méltó állapotba jusson. Vö.: odajuttat. Idáig juttatta őt a nyomorúság. Fenyegetéseivel oda juttatta alárendeltjeit, hogy már szólni sem mertek.
2. Vkit vmihez, vhova, vmilyen állapotba juttat: kieszközli, elősegíti, hogy vki vmit elérjen, megszerezzen. Álláshoz, keresethez, otthonhoz, pénzhez juttat vkit; diadalra, hatalomra juttat vkit; kormányra juttat vkit, vmely pártot. Fedél alá juttatták a hajléktalanokat. || a. <Néhány állandósult szókapcsolatban.> Vmihez juttat vkit: lehetővé teszi, hogy vki végre megtegyen vmit, amit addig vmely okból nem tehetett. (Egy kis) ® lélegzethez juttat vkit; ® szóhoz juttat vkit.  Tudom, mit mondanál, ha szóhoz juttatnálak … (Vas Gereben)
3. Vkinek juttat vmit: <kül. elosztáskor, kiosztáskor, osztozkodáskor> vkit vmiben részesít. Földet, házhelyet juttattak a szegényparasztoknak. Egy morzsányit a szegény rokonoknak is juttattak az örökségből.  Világos, hogy annak a fattyúnak akarta juttatni kéz alatt a bécsi ház és a földbirtok árát. (Mikszáth Kálmán) Erzsi néni … arra … nem volt hajlandó, hogy annak a rettenetesen szegény … családnak egy fillér értéket is juttasson, míg él. (Móricz Zsigmond)
4. Vkinek eszébe juttat vmit: a) figyelmezteti, hogy gondoljon rá, ne felejtse el. Juttasd eszembe, hogy ma korábban kell elmennem. b) Vkinek az emlékezetébe idéz vmit. Ez a név egy régi történetet juttat eszembe.
5. (hivatalos, sajtónyelvi) <Állandósult szókapcsolatokban.> Érvényre juttat vmit: érvényt szerez vminek; érvényesít. Sikerült érvényre juttatni azt a felfogást, hogy … Kifejezésre juttat vmit: tetteivel, szavaival kifejez vmit. Beszédében, írásaiban a tömegek legbensőbb óhaját juttatta kifejezésre.
Szólás(ok): ld. dűlő.
Igekötős igék: átjuttat; bejuttat; belejuttat; eljuttat; feljuttat; hazajuttat; hozzájuttat; idejuttat; keresztüljuttat; kijuttat; lejuttat; odajuttat; továbbjuttat; tönkrejuttat; túljuttat; visszajuttat.
juttatgat; juttatható; juttató; juttatott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT