507. Debrecen, 1849 április 9. Az OHB kiáltványa az április 6-i isaszegi győzelemről.

Teljes szövegű keresés

507.
Debrecen, 1849 április 9.
Az OHB kiáltványa az április 6-i isaszegi győzelemről.
Ujabb győzelem.
A honvédelmi bizottmány elnökének jelentése szerint vitéz seregeink folyó hónap 6-kán Görgei tábornok úr vezérlete alatt az ellenségnek Windischgrätz, Schlick és Jellachich személyes vezérletök alatt egyesült seregét Isaszegnél – Pestről 3 órányira – megverték. Amillyen erős e positió, épen olly nehéz volt a feladat, mellyet a néhány nap alatt háromszor győztes tábornok, magát a haza hálájára érdemessé tett összes hadsereg élén illy dicsően megoldott.* Isten vezérelje lépteit e lelkes seregnek, s adja neki a dicsőséget: hogy a »Hon megmentőjének« neveztethessék!
A hiradás rövid kivonata Kossuth ápr. 7-i, 497. sz. alatti jelentésének. (836. l.) Azért kellett külön röplapon kiadni, mert a Közlöny husvéthétfőn, ápr. 9-én nem jelent meg.
Költ Debreczenben, april 9-kén 1849.
a honvédelmi bizottmány
Egykoru nyomtatvány. O. Lt. 1848/49-i nyomtatványok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT