501. Gödöllő, 1849 április 7. Kossuth értesíti Bakos Ambrust, hogy a korábban rábizott pestmegyei kormánybiztosi munkakört Batta …

Teljes szövegű keresés

501.
Gödöllő, 1849 április 7.
Kossuth értesíti Bakos Ambrust, hogy a korábban rábizott pestmegyei kormánybiztosi munkakört Batta Sámuel vállalta el.
Batta Sámuel úr, kit, azon megbízásnak első felhívásomrai elvállalásától, mellyre önt is bizalmasan felhívtam,* egyedül családi körülményei tartóztatának vissza – utóbb családjának hazafias lelkes nyilatkozata következtében késznek ajánlkozván tenni a hazáért mindent mit képes – s ha kell mindenek feláldozásával is:
A megbízásra l. a 484/a. sz. aktát, 815. l.
Ezek folytán kijelentvén, mikép nagyra becsülöm Önnek azon készségét, miszerint a hazának szolgálni nyilatkozott – s egyszersmind értesítem önt arról, hogy Batta Sámuel urat hozzá bocsátott rendeletemben utasítottam – Önnek így hazafiúi tiszta érzelmét, mint a közügyek vitelében szerzett tág ismereteit minden esetre igénybe venni.
Meg vagyok győződve, hogy valamint Ön felhívásomra kész vala az általam adandott megbízást teljesítni, úgy ez esetben sem vonandja meg közremunkálását, a férfiú kire megbizatásomat ruháztam, az lévén, kit Ön maga is ajánlott nekem.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 4214.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT