a) Utasítás Bihar megyének a szervezés elősegítésére:

Teljes szövegű keresés

a) Utasítás Bihar megyének a szervezés elősegítésére:
Értésére esvén a honvédelmi bizottmánynak, mikép azon nemzetőrségi zászlóalj, melly gr. Haller Sándor képviselő s nemzetőrségi őrnagy úr vezérlete alatt a felső erdélyi hadseregnél magát olly bátoran viselé, szétoszlott.*
Az értesülést Kossuth Hodossy Miklós bihari kormánybiztos jelentéséből vehette, amely eredetileg a fogalmazvány mellett volt, de később hadbírósági eljárás céljára kiemelték.
Ez annyival sajnosabb, mivel az ellenség egy nyugtalanító csapattal Poroszló felől igyekszik a Tisza vidékére előnyomulni.
És ennél fogva a honvédelmi bizottmány nevében ezennel oda utasítom a megye közönségét, hogy az említett zászlóaljnak összeszedése végett ezennel oda kiküldött gróf Haller Sándor őrnagy urat a zászlóaljnak lehető sietséggel újbóli összeszedése körüli működésében hatósági befolyásával minden módon elősegíteni hazafiúi kötelességének ismerje, rendeltetése lévén gr. Haller Sándor őrnagynak ezen derék nemzetőrséget egy kis időre Ujvárosra vehetni s a haza, s nevezetesen ezen vidék védelmére ott összpontosuló erőt szaporítani.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1051.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT