1Móz. 17.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 17.
1Móz. 17,1
Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az ÚR, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy feddhetetlen! [1Móz 35,11; 2Móz 6,3; Zsolt 15,2]
1Móz. 17,2
Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. [1Móz 13,16; 15,18]
1Móz. 17,3
Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá:
1Móz. 17,4
Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!
1Móz. 17,5
Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek. [Róm 4,17]
1Móz. 17,6
Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled.
1Móz. 17,7
Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.
1Móz. 17,8
Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. [ApCsel 7,5]
1Móz. 17,9
Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre!
1Móz. 17,10
Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! [3Móz 12,3; Jn 7,22; ApCsel 7,8; Róm 4,11; 5Móz 10,16; Jer 4,4]
1Móz. 17,11
Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele.
1Móz. 17,12
Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való.
1Móz. 17,13
Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként.
1Móz. 17,14
A körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasította szövetségemet.
1Móz. 17,15
Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve!
1Móz. 17,16
Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.
1Móz. 17,17
Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencven éves létére szülhet-e? [1Móz 18,12; Róm 4,18]
1Móz. 17,18
És ezt mondta Ábrahám azt Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád!
1Móz. 17,19
De Isten ezt mondta: Nem! Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. [1Móz 21,2-3]
1Móz. 17,20
Izmael dolgában is meghallgatlak: megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. [1Móz 25,12-16]
1Móz. 17,21
De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. [1Móz 26,3-4 ]
1Móz. 17,22
Amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól.
1Móz. 17,23
Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt, meg a házában született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám házanépéből az összes férfit, és körülmetélte szeméremtestük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten.
1Móz. 17,24
Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.
1Móz. 17,25
Fia, Izmael tizenhárom esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.
1Móz. 17,26
Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát, Izmaelt
1Móz. 17,27
és házanépéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT