Jób. 38.

Teljes szövegű keresés

Jób. 38.
Jób. 38,1
Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak:
Jób. 38,2
Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal?
Jób. 38,3
Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem!
Jób. 38,4
Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat!
Jób. 38,5
Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? [Péld 30,4]
Jób. 38,6
Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, [Zsolt 104,5]
Jób. 38,7
amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?
Jób. 38,8
Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, [Zsolt 104,6-9]
Jób. 38,9
amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be,
Jób. 38,10
amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá,
Jób. 38,11
és ezt mondtam: Eddig jöhetsz, tovább nem! Ez ellene áll büszke hullámaidnak!
Jób. 38,12
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnalnak a helyét,
Jób. 38,13
hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket?
Jób. 38,14
Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, és előtűnik a föld, mintha fel volna öltöztetve.
Jób. 38,15
Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart.
Jób. 38,16
Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység alját?
Jób. 38,17
Föltárultak-e előtted a halál kapui? A halál árnyékának kapuit láttad-e?
Jób. 38,18
Megfigyelted-e a földet teljes szélességében? Mondd el mindezt, ha tudod!
Jób. 38,19
Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez, és hol a helye a sötétségnek?
Jób. 38,20
Vissza tudod-e vinni határai közé, ismered-e a házába vezető ösvényt?
Jób. 38,21
Tudod te, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy!
Jób. 38,22
Eljutottál-e a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e?
Jób. 38,23
A nyomorúság idejére tartogatom ezt, a harc és a háború napjára. [Józs 10,11]
Jób. 38,24
Melyik útról oszlik el a világosság, és honnan árad szét a keleti szél a földön?
Jób. 38,25
Ki ásott csatornát a felhőszakadásnak, és utat a mennydörgő viharfelhőnek,
Jób. 38,26
hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nem lakta pusztára, [1Móz 2,5-6 ]
Jób. 38,27
hogy bőven megitassa a puszta sivatagot, és zöldellő növényzetet sarjasszon?
Jób. 38,28
Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmatcseppeket?
Jób. 38,29
Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát ki nemzette?
Jób. 38,30
Összesűrűsödnek a vizek, mint a kő, és befedik a mélység felszínét.
Jób. 38,31
Össze tudod-e kötni a Fiastyúk szálait? A Kaszás-csillag köteleit meg tudod-e oldani?
Jób. 38,32
Föl tudod-e kelteni időben az állatöv csillagait? Tudod-e vezetni a Nagymedvét fiaival együtt?
Jób. 38,33
Ismered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg uralmát a földön? [Jer 31,35]
Jób. 38,34
El tudod-e juttatni hangodat a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged?
Jób. 38,35
Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked: Itt vagyunk?
Jób. 38,36
Ki adott bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a légi tüneményeknek ki ajándékozott értelmet?
Jób. 38,37
Ki olyan bölcs, hogy meg tudja számlálni a fellegeket, és ki tudja kiüríteni az ég tömlőit,
Jób. 38,38
ha megkeményedik a föld, mint az öntvény, és egymáshoz tapadnak a göröngyök?
Jób. 38,39
Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az oroszlánkölykök éhségét,
Jób. 38,40
amikor rejtekhelyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek?
Jób. 38,41
Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük? [Zsolt 147,9 ]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT