Bodroghalász.

Teljes szövegű keresés

Bodroghalász.
Bodroghalász, bodrogmenti magyar kisközség. Van 110 háza és 618 ev. ref. vallású lakosa. Postája, távírója és vasúti állomása Sárospatak. Ősrégi község, mely 1248-ban már Petrahó néven szerepel; a tatárjárás után olaszokkal telepítették be. 1257-ben IV. Béla király a szent-ágoston-rendű toronyi szerzeteseknek adományozza. 1280-ban a Roland nádor és Bokcsa Simon várispán fiai között kötött cserelevélben is szerepel. A XV. században az ujhelyi pálosok birtoka. 1530-ban Perényi Péter a pataki vár uradalmához csatolja s ezentúl a vár tartozékainak sorsában osztozik, míglen a Rákóczyaktól elkoboztatván, a kir. fiskus kezébe kerül s azután a herczeg Bretzenheim családé lesz. Most a herczeg Windischgraetz családnak van itt nagyobb birtoka. 1896-ban a község nevét Bodroghalászra magyarosították. A falubeli református templom 1826-ban épült. A községet 1888-ban a Bodrog áradása rombolta, egy évvel később pedig nagy tűzvész pusztította. Ide tartozik Kengyelerdő-tanya, mely, úgy látszik, a hajdani Kengyel község emlékét tartja fenn. Ez 1440-ben a Szerdahelyiek birtoka, 1575-ben pedig Sándorffy Miklósé, de azután nyoma vész és ma már csak nevében él.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT