Szily János.

Teljes szövegű keresés

Szily János.
Felsőszopori Szily János volt e férfiú, a szombathelyi egyházmegye első püspöke, a ki szorgos főpásztori gondjai mellett arra is talált időt és alkalmat, hogy székvárosát fejleszsze és emelje.
Lerontatta a régi vár bástyáit, a várterület helyén felépíttette ízléses palotáját és a legvégső önmegtagadásig menő áldozatkészséggel, apostoli buzgalommal megvetette alapját annak a nagyszabású székesegyháznak, mely nagyszerűségével, keresetlen szépségével nemcsak Szombathelynek, de az egész országnak is egyik ékessége.
Ernyedetlen munkakedvét nem voltak képesek felemészteni az új egyházmegye szervezésével járó fáradalmak és, mintha csak belelátott volna a távol jövőbe, mintha csak sejtette volna, hogy a korabeli kis Szombathelyre, mely alig számlált 3000 lakost, szebb jövő vár, tanácsaival és anyagi áldozatokkal iparkodott e jövő útjait egyengetni.
A város ujjászületése elválaszthatatlan az ő emlékezetétől.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT