SZOMBATHELY. Ismerteti dr. Kárpáti Kelemen, átnézte dr. Sziklay János és Éhen Gyula, Szombathely város polgármestere

Teljes szövegű keresés

117SZOMBATHELY.
Ismerteti dr. Kárpáti Kelemen, átnézte dr. Sziklay János és Éhen Gyula, Szombathely város polgármestere

SZOMBATHELY. (Fejkép) Háry Gyula rajza
SZOMBATHELY minden régisége daczára századunk utolsó évtizedeinek szülötte. Húsz ezerre tehető lakosságával, modern berendezésével, izlésesen épűlt palotáival, imponáló középületeivel, hazánk leginkább haladó városainak egyike; székhelye a vármegyének, a püspökségnek, kis koloniája a különféle hivatalbeli tisztviselőknek, tekintélyes vasúti góczpont, mely élteti iparát, fejleszti kereskedelmét, ápolja a kulturát, társadalma élénk: szóval birtokában van mindama kellékeknek, melyek egy modern várostól megkivánhatók.

 

Fekvése. Hun uralom. Góthok, longobardok és avarok. Magyar uralom. Szombathely, a győri püspökség alatt. Szabadalmai. Vasvári káptalan átköltözése. Kurner uralom. 1710. évi pestis. Gimnázium. Szombathely püspökség. Szily János. Bölcseleti iskola. Francziák. 1817. évi tűzvész. 1831. évi kolera. 1848–49. Bach-korszak. 1867-iki kiegyezés. A város fejlődése. Déli vasuti vonal. Egyesülés Ó-Perinttel és Szt-Mártonnal. A város utczái. Püspöki székesegyház. Széchenyi-tér. Püspöki palota. Papnevelő intézet. Polgári leányiskola. Megyeháza. Városháza és szinház. Berzsenyi-szobor. Szinház. Szily János-utcza. Törvénykezési palota. Faludi-utca. Tizenhárom-város. Lovassági kaszárnya. Berzsenyi Dániel-utcza. Gimnáziumi épület. Horváth Boldizsár-tér. Szt.-Háromság-szobor. Kupai kut. Gyöngyös-utcza. Fürdő-utcza. Ferencziek-temploma és kolostora. Király-utcza. Casino-palota. Széll-Kálmán-utcza. Máv. palota. Batthyány-palota. Vasuti állomás. Szt.-Márton-utcza. Domonkosok temploma. Szt.-Márton kutja. Temetők. Forró-utcza. Elektromos mű. Villamos vasut. Hosszu-utcza. Óvóda-utcza. Izraelita templom. Torna-utcza. Batthány-tér. Gázgyár-utcza. Gázgyár. Villasor. Kiskar-utcza. Püspöki iskola. Hegy-utcza. Kórház. Kálvária-, Nárai- és Görög-utcza. Gyalogsági laktanya. Protestáns templom. Perinti vashíd. Körmendi- és árvaház-utcza. Városi iskola. Árvaház. Bagolyvár. Kerékpár-pálya. Jótékonyság és közmüvelődés. Régészeti egylet. Üdülő és szórakozó helyek.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT