Coburg Fülöp herczeg.

Teljes szövegű keresés

Coburg Fülöp herczeg.
E helyen alkalomszerűnek tartjuk Fülöp Szász Coburg Gothai herczegről, a vármegye legnagyobb birtokosáról röviden megemlékezni. A híres, nevezetes és dúsgazdag Koháry grófi, majd később herczegi nemzetség fiúsított leányának az ágán már a XVIII. század végén mint vármegyénk birtokosa szerepel Gömörben a Szász Coburg Gothai herczegi család. Ennek a – hazánkban különben is egyik legnagyobb birtokos – herczegi családnak a tagja: Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg, ki 1843-ban született. Édes atyja Ágoston herczeg, édes anyja Klementina orleánsi királyi herczegnő, néhai Fülöp Lajos, volt franczia király leánya. Nagyatyja Ferdinánd herczeg, nagyanyja Koháry Ferencz herczeg fiúsított leánya. Jelenleg Fülöp herczeg az összes Coburg- és Koháry-féle hitbizományi birtokok haszonélvezője, melynek haszonélvezeti jogába, mint majoreszko, 1887-ben lépett. Különben cs. és kir. altábornagy, ezredtulajdonos, főrendiházi tag, Magyarország legnagyobb birtokosainak egyike és magyar állampolgár. Az e vármegyében fekvő murányvári és balogvári uradalmai a legnagyobbak. A herczeg úgy az egyik, mint a másik megyei uradalmaiban évenkint többször megjelenik s fejedelmi vendégeivel 588murányi és balogi, vadakban bővelkedő, regényes erdőségeiben nagy vadászatokat tart. Kedves, lebilincselő modorával a gömörieket teljesen meghódította, a kik tisztelettel és ragaszkodással viseltetnek a herczeg kiváló egyénisége iránt.

PELSŐCZI HÁMOS LÁSZLÓ FŐISPÁN.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT