Az első zentai csata.

Teljes szövegű keresés

Az első zentai csata.
Ez időben De la Vergne tábornok Szeged városát ostromolta. Szulejmán török nagyvezér, hírét vevén Szeged veszedelmének, Péterváradról, a hol addig állomásozott, legott megindúlt Szeged felmentésére. Az ostromló keresztények értesűlvén a nagyvezér közeledtéről, Barkóczy Ferencz és Veteráni tábornokok azonnal eléje siettek. 1686 október 15-én a zentai oromparton történt a találkozás, a honnan a török csakhamar beszorúlt a sánczok közé a városba. Innen is kiverték, mire vad futásban keresett menedéket.
Szulejmán nagyvezér zentai vereségének hatása alatt a szegedi vár meghódolt, a minek következése az egész Tisza-Duna-köz felszabadulása lett. A vidék azonban ezután is megmaradt a hadak útjának. 1693-ban Thököly Imre zentai foglyokat cserél ki török foglyokkal. A világhírű második zentai csata volt az, a mely 1697 szeptember 11-én a törököt végleg kiűzte a Tisza-Duna közéről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT