Aszfalt és villamos világítás.

Teljes szövegű keresés

Aszfalt és villamos világítás.
Az Adai-utczán befelé indúlva, aszfalt-gyalogjáróra lépünk. Az aszfaltot az 1896-iki királylátogatás óta a villamos-világítással együtt mind szélesebb körben alkalmazzák. Legutóbb a Szabó László-utcza kocsiútját tömörített aszfalt-burkolattal látták el. Villamoslámpa több mint 2000 van a városban. A város a villamosvilágítási vállalatnak évi 18,000 koronát fizet. Újabb időben mozgalom indúlt meg a villamos világítási vállalat községivé tétele iránt.
A kocsiútak nagyrésze már kövezve van s a város a ki nem kövezett utczákat állandóan kövezteti, évenkint 4000 koronát áldozva erre a czélra.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT