Ósóvé.

Teljes szövegű keresés

Ósóvé.
Ósóvé. Az újvidéki járásban, Kölpény és Ókér között, nyugatra fekszik. Törökkori falu, de lehet, hogy a hajdani Somva, Sumva község utódja. Erről tudjuk, hogy a XV. században az Egresi Idecskieké, a mely család 1506-ban kihalt Idecski Lászlóval. Új nevét először a török defterekben találjuk a bácsi nahijében, a hol Sóvé 1590-ben 12 adózó házzal szerepel. Az 1715. évi bácsmegyei adóösszeírásban 10 adózóval, 1722-ben pedig 31 adózóval van felsorolva. 1746–58-ig Sóvé pusztaként szerepel. Az 1760-as évi kamarai térképen Sóvé falu egy Sirisaka nevű ér éjszaki partján fekszik, s 51 szerb család lakik benne. Határába tartozik a Kuczura alatti Ugarszka puszta. E puszta és a falu között Paska nevű szőlőhelyek vannak. A határ délkeleti, Alpár felé eső része Kis-Sóvé nevet visel, egy régi templomhelylyel, a hol hajdan a falu feküdt, mielőtt mostani helyére áttelepítették. A falu határa ekkor 9731 hold volt. Sóvé kamarai falu 1767-ben kezdett adózni 24 és fél személylyel. 1786-ban a Reichból német családok is telepedtek le Sóvén, a kik az eddigi szerb lakossággal együtt éltek. 1818-ban 134a németek különváltak és Újsóvét alapították. Ósóvé régi pecsétje 1728-ból való. A község határa 5860 kat. hold, melyből 309 a községé. Az 1900. évi népszámlálás szerint Ósóvén volt 2165 lélek 441 házban. Anyanyelv szerint: 30 magyar, 693 német, 24 tót, 1416 szerb. Vallás szerint: 25 róm. kath., 1394 gör. kel., kiknek itt templomuk van, 337 ág. ev., 346 ref., 28 izr., 34 egyéb. A községben van szerb földmívelők szövetkezete és szerb néptakarékpénztár részvénytársaság. Utolsó postája s távírója Újsóvé, vasúti állomása Ókér.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT