gróf ESTERHÁZY SÁNDOR

Teljes szövegű keresés

gróf ESTERHÁZY SÁNDOR
Pozsony, 1809. febr. 23. E. Imre nagybirtokos, kilépett cs. kir. százados és Palaghi Teréz fia. Magyar, r. kat. 1824- a bécsújhelyi katonai akadémián tanul, 1826. belép a cs. kir. hadseregbe. Folyamatosan szolgálva 1845- őrnagy a 2. Hannover huszárezredbe. Nőtlen (haláláig).
Délvidéken állomásozó ezredével 1848. júniusától részt vesz a szerb felkelők elleni harcokban. Huszárosztályával július-augusztusban Versec, szeptemberben Elemér környékén hadakozik. Okt. 12 (1)- honvéd alezredes ezredénél, okt. 22 (16)- ezredes, a szintén a honvédsereg részévé lett 3. Ferdinánd huszárezred parancsnoka a bácskai hadtestnél. November közepétől az említett hadtest egyik hadosztályának parancsnoka. Dec. 9- a bácskai hadtest ideiglenes parancsnoka (br. Bakonyi Sándor tábornok utóda), dec. 13 (16)- tábornok (vezérőrnagy). 1849. január elején hadtestével a főhadszíntérre rendelik, de kijelenti, hogy csak a szerb felkelők ellen hajlandó harcolni, reguláris cs. kir. csapatok ellen nem, ezért nem teljesíti a parancsot. Az ezt követő verbászi tiszti gyűlésen a hazafias szellemű tisztek – gr. Vécsey Károly, Lenkey János, Baudisz József, stb. – fellépésére leköszön, és több tucat hasonló gondolkodású tiszttársával elhagyja a sereget (jan. 16.).
A császári hadbíróság felmenti (Bécs, 1849. aug. 18.), visszaveszik a hadseregbe. Alezredes, 1850- ezredes, a 2. huszárezred parancsnoka. 1860. vezérőrnagyi címmel nyugalmazzák. † Bakonyszentlászló, Veszprém m. 1867. márc. 31.
Wurzbach lex. IV. 89-107., Gatti, Friedrich 747., Olchváry Ödön 26-27., 74., Thim József III. 247., KLÖM. XIII. 689., 730., XIV. 187-188., MOL: Hm. Ált. 1848. 8140., KAW: Milit. Gouv. zu Wien 670., Közlöny 1848/69. és 168.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT