Zsolt 103

Teljes szövegű keresés

Zsolt 103
Zsolt 103.1
(Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!
Zsolt 103.2
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!
Zsolt 103.3
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.
Zsolt 103.4
Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.
Zsolt 103.5
Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod.
Zsolt 103.6
Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Zsolt 103.7
Útjait kinyilvánította Mózesnek, a tetteit Izrael fiainak.
Zsolt 103.8
Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.
Zsolt 103.9
Nem perel untalan, haragja nem tart örökké.
Zsolt 103.10
Nem bűneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza.
Zsolt 103.11
Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt.
Zsolt 103.12
Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket.
Zsolt 103.13
Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.
Zsolt 103.14
Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk.
Zsolt 103.15
Az ember napjai a fűhöz hasonlók, virul, mint a mező virága,
Zsolt 103.16
de egy kis szellő s már vége van: a hely is elfeledte, ahol addig állt.
Zsolt 103.17
Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival.
Zsolt 103.18
Azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek.
Zsolt 103.19
Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.
Zsolt 103.20
Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát!
Zsolt 103.21
Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát!
Zsolt 103.22
Áldjátok az Urat, művei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT