Kol 3

Teljes szövegű keresés

Kol 3
Kol 3.1
Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
Kol 3.2
Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.
Kol 3.3
Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.
Kol 3.4
Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.
Kol 3.5
Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.
Kol 3.6
Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait.
Kol 3.7
Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek.
Kol 3.8
De most hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyűlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet.
Kol 3.9
Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt,
Kol 3.10
és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.
Kol 3.11
Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben.
Kol 3.12
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.
Kol 3.13
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.
Kol 3.14
Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Kol 3.15
S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.
Kol 3.16
Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.
Kol 3.17
Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
Kol 3.18
Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban.
Kol 3.19
Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük.
Kol 3.20
Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében.
Kol 3.21
Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.
Kol 3.22
Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben testi uraitoknak, ne látszatra szolgáljátok őket, mint akik emberek tetszését keresik, hanem egyenes lélekkel, az Úr félelmében.
Kol 3.23
Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.
Kol 3.24
Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok,
Kol 3.25
hiszen a gonosz meglakol igazságtalanságáért; ő nem ismer személyválogatást.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT