Jób 38

Teljes szövegű keresés

Jób 38
Jób 38.1
Ekkor az Úr felelt Jóbnak a viharból, és így szólt:
Jób 38.2
Világra szóló tervemet ki homályosítja el oly szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás?
Jób 38.3
Nosza, övezd föl, mint a hős, a derekadat! kérdezni szeretnélek, világosíts fel!
Jób 38.4
Mikor a földet alkottam, hol voltál? Mondd csak meg, ha egyszer oly nagy a bölcsességed!
Jób 38.5
Ki határozta meg méretét? Hisz tudod! És ki feszített ki rá mérőzsinórt?
Jób 38.6
Mibe eresztették sarokpilléreit, és a szegletkövét ki illesztette be,
Jób 38.7
amikor ujjongtak a hajnalcsillagok, s amikor lelkendeztek az Isten fiai?
Jób 38.8
Ki zárta el kettős kapuval a tengert, amikor felszökellt az anyaölből,
Jób 38.9
s ruhául megalkottam neki a felhőket, és bepólyáztam a felhők homályába,
Jób 38.10
amikor meghúztam a határvonalat számára, és gátat építettem, meg kettős kapukat?
Jób 38.11
Mondtam neki: „Eddig jöhetsz, de tovább nem! Ezen a helyen törjön meg hullámaid gőgje!”
Jób 38.12
Adtál életedben parancsot reggelnek? Jelölted már ki hajnalpírnak helyét,
Jób 38.13
hogy zárja le szegélyként a földnek szélét, s a gonosztevőket kergesse el róla?
Jób 38.14
Olyan lesz, mint az agyag a pecsét alatt, s úgy elszíneződik, mint egy ruhadarab.
Jób 38.15
A gonosztevőktől megtagadják fényét, a már fölemelt kar két darabra törik.
Jób 38.16
El tudnál jutni a tenger forrásához, sétáltál-e már a tenger fenekén?
Jób 38.17
Mutatták már neked a halál kapuit, s láttad-e már az alvilág kapusát?
Jób 38.18
Fel tudod fogni a föld egész terjedelmét, valld csak meg őszintén, érted-e teljesen?
Jób 38.19
Melyik út visz oda, ahol a fény lakik, és a sötétségnek hol a lakóhelye,
Jób 38.20
hogy elkísérhetnéd őket otthonukba, s hazavezethetnéd őket a házukba?
Jób 38.21
Ezt te jól tudod mind, hisz akkor születtél, s nagy a te életed napjainak száma!
Jób 38.22
Voltál-e a hóval töltött tárolóknál, láttad-e valaha a jégeső pajtáit,
Jób 38.23
miket fenntartottam szükség idejére, a harc és háború napjaira?
Jób 38.24
Melyik út visz oda, hol a fény osztódik, amikor szikrákat bocsát le a földre?
Jób 38.25
Ki hasított nyílást a záporesőnek, és ki nyitott utat a viharfelhőnek,
Jób 38.26
hogy oda is essék, ahol ember nincsen, s a pusztaságra, ahol nem lakik ember,
Jób 38.27
hogy így jóllakhasson vadon és sivatag, és a pusztaságban zöld növényt fakasszon?
Jób 38.28
Vajon van-e az esőnek apja, és a harmatcseppet ki hozhatja létre?
Jób 38.29
Kinek az öléből keletkezik a jég? Hát az égnek derét ki hozta világra?
Jób 38.30
A víz kőkeményre sűrűsödik össze, és összehúzódik a tenger felszíne.
Jób 38.31
A Fiastyúk szálait te fűzted össze, s a Kaszás bilincseit te lazítottad fel?
Jób 38.32
Te határoztad meg a hajnalcsillag keltét, s te vezeted a Medvét fiaival együtt?
Jób 38.33
Tudsz-e valamit a mennybolt törvényéről, uralmát a földön te határozod meg?
Jób 38.34
És ha a felhőkig fölemeled hangod, szót fogadnak-e neked az áradó vizek?
Jób 38.35
Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: „Nos, már itt is vagyunk!”?
Jób 38.36
Az íbiszbe vajon ki ad bölcsességet, s kinek köszönheti értelmét a kakas?
Jób 38.37
Ki olyan bölcs, hogy a felhők számát tudná? És az ég tömlőit ki tudja megnyitni,
Jób 38.38
mikor szilárd röggé keményedik a föld, s keményen egymáshoz tapadnak a hantok?
Jób 38.39
Nőstényoroszlánnak te hajtod a zsákmányt? S az oroszlánkölykök éhét te csitítod,
Jób 38.40
amikor vackukon a földre lapulnak, és a bozótban fekve leskelődnek?
Jób 38.41
Avagy a hollónak ki ad táplálékot, amikor fiai Istenhez kiáltanak, és felágaskodnak, mert nincs, mit egyenek?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT