Zsolt. 65

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 65
Zsolt. 65.1
Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
Zsolt. 65.2
Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a * Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
Zsolt. 65.3
Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
Zsolt. 65.4
Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
Zsolt. 65.5
Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék * a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
Zsolt. 65.6
Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
Zsolt. 65.7
A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
Zsolt. 65.8
A ki lecsillapítja a tengerek * zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Zsolt. 65.9
Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
Zsolt. 65.10
Meglátogatod a földet és elárasztod; * nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
Zsolt. 65.11
Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
Zsolt. 65.12
Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
Zsolt. 65.13
Csepegnek a puszta legelői és a halmokat * vígság övezi.
Zsolt. 65.14
A legelők megtelnek juhokkal, * és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT