Zsolt. 66

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 66
Zsolt. 66.1
Az éneklőmesternek; zsoltár, ének.
Örvendezz Istennek, oh te egész föld.
Zsolt. 66.2
Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét!
Zsolt. 66.3
Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek * néked ellenségeid.
Zsolt. 66.4
Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela.
Zsolt. 66.5
Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az * ő cselekedetei az emberek fiain.
Zsolt. 66.6
A tengert * szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: ott örvendeztünk ő benne.
Zsolt. 66.7
A ki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Szela.
Zsolt. 66.8
Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát.
Zsolt. 66.9
A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak.
Zsolt. 66.10
Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt.
Zsolt. 66.11
Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat.
Zsolt. 66.12
Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket * bőségre.
Zsolt. 66.13
Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked * fogadásaimat,
Zsolt. 66.14
A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban.
Zsolt. 66.15
Hízlalt * juhokat áldozom néked égőáldozatul, kosok jóillatú áldozatával; ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Szela.
Zsolt. 66.16
Jőjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel!
Zsolt. 66.17
Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem * alatt.
Zsolt. 66.18
Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg * nem hallgatott volna az én Uram.
Zsolt. 66.19
Ámde meghallgatott Isten, * figyelmezett könyörgésem szavára.
Zsolt. 66.20
Áldott az Isten, * a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT