1 Kor. 8

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 8
1 Kor. 8.1
A bálványáldozatok * felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
1 Kor. 8.2
Ha pedig valaki azt hiszi, * hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.
1 Kor. 8.3
Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő * tőle.
1 Kor. 8.4
Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy * bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak + egy.
1 Kor. 8.5
Mert ha vannak is úgynevezett istenek * akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
1 Kor. 8.6
Mindazáltal nekünk egy * Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy + Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
1 Kor. 8.7
De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek * a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, + megfertőztetik.
1 Kor. 8.8
Pedig az eledel * nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.
1 Kor. 8.9
De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok * valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
1 Kor. 8.10
Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?
1 Kor. 8.11
És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus * meghalt.
1 Kor. 8.12
Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen * vétkeztek.
1 Kor. 8.13
Annakokáért, ha eledel botránkoztatja * meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne + botránkoztassam.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT