1 Krón. 8

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 8
1 Krón. 8.1
Benjámin * pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,
1 Krón. 8.2
Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.
1 Krón. 8.3
(Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,
1 Krón. 8.4
Abisua, Naamán, Ahóah.)
1 Krón. 8.5
Gérát, Sefufánt és Hurámot.
1 Krón. 8.6
Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba városában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.
1 Krón. 8.7
Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.
1 Krón. 8.8
Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;
1 Krón. 8.9
Nemzé Hódes nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,
1 Krón. 8.10
Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben.
1 Krón. 8.11
Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.
1 Krón. 8.12
Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait.
1 Krón. 8.13
Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit),
1 Krón. 8.14
Ahio, Sasák, Jeremót,
1 Krón. 8.15
Zebádia, Arád, Ader.
1 Krón. 8.16
Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.
1 Krón. 8.17
Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.
1 Krón. 8.18
Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.
1 Krón. 8.19
Jákim, Zikri, Zabdi,
1 Krón. 8.20
Eliénai, Silletai, Eliel,
1 Krón. 8.21
Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.
1 Krón. 8.22
Jispán, Eber, Eliel,
1 Krón. 8.23
Abdon, Zikri, Hanán,
1 Krón. 8.24
Hanánja, Elám, Anatótija,
1 Krón. 8.25
Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,
1 Krón. 8.26
Samsérai, Sehárja, Atália.
1 Krón. 8.27
Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.
1 Krón. 8.28
Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.
1 Krón. 8.29
Gibeonban * pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka vala.
1 Krón. 8.30
És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;
1 Krón. 8.31
Gedor, Ahio és Zéker,
1 Krón. 8.32
És Miklót, a ki nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.
1 Krón. 8.33
Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált. *
1 Krón. 8.34
Jonathán fia: * Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.
1 Krón. 8.35
Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.
1 Krón. 8.36
Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;
1 Krón. 8.37
Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.
1 Krón. 8.38
Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.
1 Krón. 8.39
Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.
1 Krón. 8.40
És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók voltak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT