1 Krón. 2

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 2
1 Krón. 2.1
Ezek az Izráel fiai: Rúben, * Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;
1 Krón. 2.2
Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.
1 Krón. 2.3
Júdának fiai: * Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.
1 Krón. 2.4
Thámár * pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten valának.
1 Krón. 2.5
Pérecz fiai: Kheczrón * és Khámul.
1 Krón. 2.6
Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.
1 Krón. 2.7
Kármi fiai: Ákán, * Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.
1 Krón. 2.8
Ethán fia: Azária.
1 Krón. 2.9
Kheczrón fiai, * kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.
1 Krón. 2.10
Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.
1 Krón. 2.11
Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;
1 Krón. 2.12
Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;
1 Krón. 2.13
Isai pedig nemzé Eliábot, * az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, + harmadikat.
1 Krón. 2.14
Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.
1 Krón. 2.15
Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik * fiát;
1 Krón. 2.16
És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: * Absai, Joáb + és ** Asáel, e három.
1 Krón. 2.17
Abigáil szülé * Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.
1 Krón. 2.18
Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.
1 Krón. 2.19
Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.
1 Krón. 2.20
Húr nemzé Urit, Uri * pedig nemzé Bésaléelt.
1 Krón. 2.21
Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.
1 Krón. 2.22
Ségub pedig nemzé * Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.
1 Krón. 2.23
De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.
1 Krón. 2.24
Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.
1 Krón. 2.25
Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.
1 Krón. 2.26
Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.
1 Krón. 2.27
Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.
1 Krón. 2.28
Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.
1 Krón. 2.29
Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.
1 Krón. 2.30
Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.
1 Krón. 2.31
Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.
1 Krón. 2.32
Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.
1 Krón. 2.33
Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.
1 Krón. 2.34
Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.
1 Krón. 2.35
És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.
1 Krón. 2.36
Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;
1 Krón. 2.37
Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;
1 Krón. 2.38
Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.
1 Krón. 2.39
Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;
1 Krón. 2.40
Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;
1 Krón. 2.41
Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.
1 Krón. 2.42
A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.
1 Krón. 2.43
Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.
1 Krón. 2.44
Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,
1 Krón. 2.45
A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon volt a Bethsúr atyja.
1 Krón. 2.46
Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.
1 Krón. 2.47
Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.
1 Krón. 2.48
A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.
1 Krón. 2.49
És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza * a Káleb leánya vala.
1 Krón. 2.50
Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.
1 Krón. 2.51
Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.
1 Krón. 2.52
Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.
1 Krón. 2.53
A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a * Sorateusok és az Estaoliteusok.
1 Krón. 2.54
Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.
1 Krón. 2.55
És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának * atyjától származtak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT