Péld. 7

Teljes szövegű keresés

Péld. 7
Péld. 7.1
Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.
Péld. 7.2
Az én parancsolatimat tartsd meg, és * élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
Péld. 7.3
Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
Péld. 7.4
Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,
Péld. 7.5
Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő * beszédivel hizelkedő idegentől.
Péld. 7.6
Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,
Péld. 7.7
És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy * bolond ifjat,
Péld. 7.8
A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához * menő úton lépeget,
Péld. 7.9
Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.
Péld. 7.10
És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.
Péld. 7.11
Mely * csélcsap és vakmerő, a kinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai.
Péld. 7.12
Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.
Péld. 7.13
És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:
Péld. 7.14
Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.
Péld. 7.15
Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!
Péld. 7.16
Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi * szövésű szőnyegekkel.
Péld. 7.17
Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.
Péld. 7.18
No foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.
Péld. 7.19
Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.
Péld. 7.20
Egy erszény pénzt vőn kezéhez; holdtöltére jő haza.
Péld. 7.21
És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak * hizelkedésével elragadá őt.
Péld. 7.22
Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;
Péld. 7.23
Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.
Péld. 7.24
Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.
Péld. 7.25
Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.
Péld. 7.26
Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.
Péld. 7.27
Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT