Péld. 6

Teljes szövegű keresés

Péld. 6
Péld. 6.1
Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
Péld. 6.2
Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
Péld. 6.3
Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
Péld. 6.4
Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
Péld. 6.5
Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
Péld. 6.6
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
Péld. 6.7
A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
Péld. 6.8
Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
Péld. 6.9
Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
Péld. 6.10
Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, * még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
Péld. 6.11
Így jő el, * mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
Péld. 6.12
Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
Péld. 6.13
A ki hunyorgat * szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
Péld. 6.14
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
Péld. 6.15
Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
Péld. 6.16
E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
Péld. 6.17
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
Péld. 6.18
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
Péld. 6.19
A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
Péld. 6.20
Őrizd meg, fiam, atyád * parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
Péld. 6.21
Kösd azokat szívedre * mindenkor, fűzd a nyakadba.
Péld. 6.22
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
Péld. 6.23
Mert szövétnek * a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
Péld. 6.24
Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
Péld. 6.25
Ne kivánd az * ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
Péld. 6.26
Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász!
Péld. 6.27
Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
Péld. 6.28
Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
Péld. 6.29
Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem * marad büntetlen, valaki illeti azt!
Péld. 6.30
Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
Péld. 6.31
És ha rajta kapatik, * hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
Péld. 6.32
A ki pedig asszonynyal paráználkodik, * bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
Péld. 6.33
Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
Péld. 6.34
Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
Péld. 6.35
Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT