Péld. 4

Teljes szövegű keresés

Péld. 4
Péld. 4.1
Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
Péld. 4.2
Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
Péld. 4.3
Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
Péld. 4.4
Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg * az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
Péld. 4.5
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Péld. 4.6
Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
Péld. 4.7
A bölcseség * kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
Péld. 4.8
Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; * tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
Péld. 4.9
Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép * ékes koronát ád néked.
Péld. 4.10
Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; * így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
Péld. 4.11
Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
Péld. 4.12
Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
Péld. 4.13
Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
Péld. 4.14
A hitetleneknek útjára * ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
Péld. 4.15
Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
Péld. 4.16
Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
Péld. 4.17
Mert az istentelenségnek étkét eszik, és * az erőszaktételnek borát iszszák.
Péld. 4.18
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal * világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Péld. 4.19
Az istentelenek útja pedig olyan, mint a * homály, nem tudják miben ütköznek meg.
Péld. 4.20
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
Péld. 4.21
Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Péld. 4.22
Mert életök * ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Péld. 4.23
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból * indul ki minden élet.
Péld. 4.24
Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak * álnokságát távoztasd el magadtól.
Péld. 4.25
A te szemeid előre * nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
Péld. 4.26
Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
Péld. 4.27
Ne térj jobbra, * se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT